Teorijska dela iz oblasti fantastike na srpskom ili hrvatskom jeziku

Teorijska dela iz oblasti fantastike na srpskom ili hrvatskom jeziku

 • 33 Replies
 • 20266 Views
*

Miodrag Milovanovic

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • 624
Na ovom mestu ću pokušati da unesem što više mogu teorijskih radova iz oblasti fantastike objavljenih na srpskom ili hrvatskom jeziku.
To nije prava bibliografija, već samo podsetnik za teoretičare i fanove gde mogu da pronađu određeni tekst.
Ovo će biti redovno dopunjavano - masa toga još nije uneta...


F, SF i Horror – teorijska dela na srpskohrvatskom jeziku
Teorijske knjige


Nedeljković, Dušan, Sirano od Beržeraka i njegov „Drugi svet“, SANU, Naučno-popularni spisi, knjiga III, Odeljenje društvenih nauka, knjiga I, Beograd, 1957, 80 str. (sadrži: Predgovor, Sirano borac i današnja desna erudicija, Sirano pesnik među pesnicima, Sirano mislilac među misliocima)

Suvin, Darko, Od Lukijana do Lunjika : povijesni pregled i antologija naučnofantastične literature, Epoha, Zagreb, 1965, 566 str. (sadrži: Pristup i predgovor, SF kao čudesno putovanje i sretni otok, SF kao potisnuta nada o novoj zemlji, SF kao utopija i planetarni roman, SF kao satirička obrana čovjeka od buržoazije, SF kao nacrt, SF kao tmina u čovjeku i svijetu, SF između dva horizonta (Verne i Butler), SF kao anticipacija zore, SF kao otvoreno pitanje (Wells), SF kao načeta sutrašnjica, SF kao ispitivanje mogućih sutrašnjica, Nešto kao zaključak – SF kao folklor naučnog razdoblja)

Munitić, Ranko, Fantastika na ekranu : Knjiga prva - Vilinskim stazama (1895. – 1930.), Jugoslovenska kinoteka, Beograd, 1971, 287 str. (sadrži: I dio – Mjesečevi ljubavnici; I bi čudo, Slikari naivci, Trkači drugih pruga; II dio – Juriš demona; Čudovište je rođeno, Avantura je zlato, Pod crnim maskama, Kradljivci mašte, Estrada užasa, Usamljeni fantomi, Avioni od papira)

Munitić, Ranko, Fantastika na ekranu : Knjiga druga – Vampiri i galaksije (1931 – 1973), Jugoslovenska kinoteka, Beograd, 1973, 320 str. (sadrži: I dio – Arhipelag izgubljenih duša; Tri decenije kasnije, Sablasti na raskršću, Geometrija užasa, Pakleni ples, Večernji posjetioci, Povratak u domovinu, Pakao ispod normale; II dio – Sezame, otvori se!; Iz mađioničarevog šešira, Tajna zvana svemir, Fantastično putovanje, Sedam pečata vječnosti; Epilog

Tautović, Radojica, Hefest u svemiru : ogledi o naučnoj fantastici, Bagdala, Kruševac, 1973, 241 str. (Mala biblioteka de arte) (sadrži: Umesto predgovora – Antibarbarus (tehnokratija kao novo varvarstvo), Roboti na Parnasu (O ’umetnosti’ tehnokratije), Pesma poslednjih mrtvaca ili Naučna fantastika danas, Dete postaje div (odlomak o naučnoj fantastici), Smrt i vaskrs utopije (Karl Majnhajm: Ideologija utopije), Kosmos, to jest kosmopolis (neki sociološki i estetički vidovi kosmizma), Kibernetički trebnik za svakoga (Dr Radojko Tomović: Geneza kibernetike), Strategija angažovanog pisca (Književnost u svetlu teorije igara), Ljuti melem za ljutu ranu (naučna fantastika nasuprot ’masovnoj kulturi’, Hefest u kosmosu (prilog za sociologiju naučne fantastike), Automatska poezija nekad i sad, Hipnoza u službi tehnokratije (Frederik Pol: Reklamokratija), Druga strana Meseca, Robot iza generala, Zvezdano raskršće (Moralna poruka naučne fantastike), Post-scriptum)

Aćin, Jovica, Paukova politika : za kritiku književne metafizike, Beograd, 1978

Donat, Branimir
, Približavanje beskraju, Nolit, Beograd, 1979, 254 str. (sadrži: Fragmenti fantazmagorije, Retorika šutnje, Put u unutrašnji svijet: maštanja i snovi kao pouke, Mor ili iskušenje nostalgičara, Astrolab za hrvatske borgesovce, Dodatak prethodnoj temi, S onu stranu mogućeg, Između aleje povijesti i labirinta duha, Guy de Mopasant u krugu fantastičnoga, Tri aspekta čudesnog u prozama Guillaume Apollinairea, Sve ili ništa jednog moraliste)

Biti, Vladimir, Bajka i predaja, povijest i pripovedanje, Zagreb, 1981

Nedeljković, Aleksandar B., Naših 110 SF godina samostalno autorsko izdanje prof. mr Aleksandra B. Nedeljkovića, Beograd, 1983, 103 str.

Nedeljković, Aleksandar B., Svet naučne fantastike, samostalno autorsko izdanje prof. mr Aleksandra B. Nedeljkovića, Beograd, 1983, 192 str.

Živković, Zoran, Zvezdani ekran : Osam decenija SF filma, Otokar Keršovani, Rijeka, 1984, 170 str.

Nedeljković, Aleksandar B., Istorija srpske naučno-fantastične književnosti, samostalno autorsko izdanje prof. mr Aleksandra B. Nedeljkovića, Beograd, 1985, 46 str. (sadrži: Uvodne metodološke napomene, Prvo poglavlje: začetnik Dragutin Ilić, Drugo poglavlje: romanopisci, Treće poglavlje: pripovedači, Četvrto poglavlje: pesnik Slobodan Vukanović, Peto poglavlje: neki problemi daljeg istraživanja, Šesto poglavlje: perspektive i putevi)

Živković, Zoran, Motiv prvog kontakta u SF delima Artura Klarka; Artur Klark, Prvi kontakt (prevod i pogovor Zoran Živković), NIRO „Književne novine“, Beograd, 1985, str. 81-138 (sadrži: Uvod, Izveštaj o planeti tri, Krstaški pohod, Sat istorije, Susret sa meduzom, Zaključak)

Munitić, Ranko, Alisa na putu kroz podzemlje i kroz svemir, Dečje novine, Gornji Milanovac, 1986, 472 str. (sadrži: Demijurg i Daimon, Alisine pustolovine u zemlji čudesa, Prostor u čovjeku, Kroz ogledalo i što je Alisa tamo našla, Čovjek u prostoru, Poruka za budućnost)

Klaić, Dragan, Zaplet budućnosti : utopija i distopija u modernoj drami, Omladinski kulturni centar, Zagreb, 1989, 275 str. (biblioteka Prolog, mala edicija, knj. 28) (sadrži: Eshatološka budućnost, Utopijska budućnost, Euforična predstazanja, Kriza utopije, Prateća nauka, Politička distopija, Zamiranje, katastrofa i novi početak, Večite istine i upozoravajući gestovi, Apokaliptička osećanja, Prediktivna satira, Zatiranje budućnosti, Zaključak: Iza utopije i distopije)

Nedeljković, Aleksandar B., Istorija hrvatske naučno-fantastične književnosti, samostalno autorsko izdanje, Beograd, 1989, 26 str. (sadrži: Uvodne metodološke napomene, Prvo poglavlje: romanopisci, Drugo poglavlje: pripovedači, Treće poglavlje: bliska i srodna dela, Četvrto poglavlje: neki problemi daljeg istraživanja)

Živković, Zoran, Enciklopedija naučne fantastike, Prosveta, Beograd, 1990, (2 knj.: 464 str. + 472 str.)

Gavrilović, Ljiljana, Realni svetovi fantastike, Etnografski muzej u Beogradu, Beograd, mart-maj 1991, 24 str.

Radojević, Saša, Mit o Frankenštajnu, Muzej jugoslovenske kinoteke, Beograd, 1991, 56 str. (edicija: CivilizacijA 001) (sadrži: Priča bez početka, Strah od mašina ili fascinacija mašinama, Novorođenče se igra sa svetlom, Fikcija o čoveku u prirodnom stanju, Kreatura više nije sama, Narcisoidni doktor Frankenštajn, Seks, horor i politika)

Nedeljković, Aleksandar  B., Britanski i američki naučno-fantastični roman 1950-1980 sa tematikom alternativne istorije (aksiološki pristup), disertacija, 1993. 203 str. (disertacija odbranjena 1994. god.)

Skrobonja, Goran, Bleferski vodič : Horor. Saga T. S. T., Beograd, 1995, 64 str. (sadrži: Četiri razloga za blefiranje o hororu, Teorija horora, Horor književnost, Horor Film, Horor muzika, Horor strip, Horor periodika, Ko je ko u svetu horora)

Dan, Mariana, Fantastika u rumunskoj književnosti, Balkanološki institut SANU – „3 T“, Beograd, 1996, 222 str. (posebna izdanja br. 63) (sadrži: Uvodna reč, Fantastika kao pandan realizmu, Poetska fantastika, Završna reč)

Radin, Ana, Motiv vampira u mitu i književnosti, Prosveta, Beograd, 1996, 244 str.

Milovanović, Miodrag, Bleferski vodič : SF, Mala velika knjiga, Novi Sad, 1997, 61 str. (sadrži: Uvod, Šta je to naučna fantastika, Svetska SF književnost, Domaća SF književnost, SF film, SF strip, SF muzika, Kratak pojmovnik SF-a, Ko je ko u svetu SF-a)

Munitić, Ranko, Čudovišta koja smo voleli 2, Terra press, Beograd, 1997, 316 str.

Milovanović, Miodrag, Brzi vodič : SF, Mala velika knjiga, Novi Sad, 1999, 60 str. (sadrži: Uvod, Šta je to naučna fantastika, Svetska SF književnost, Domaća SF književnost, SF film, SF strip, SF muzika, Kratak pojmovnik SF-a, Ko je ko u svetu SF-a) (tekst identičan kao Bleferski vodič : SF)

Doknić, Branka, O Utopiji : prilog sociologiji saznanja, Prometej, Beograd, 2004, 175 sr. (sadrži: Utopija, Ideologija, Nauka, Korelacija i antiteza pojmova, Auntiutopije – negativne utopije, kontrautopije, U – topos mesto koje (ne) postoji, Društvena kretanja i teorijska misao druge polovine 20 veka)

Damjanović, Aleksandar, Rastuća senka tame : vivisekcija psiholoških motiva horor žanra u filmu i literaturi, Deko art, Beograd, 2006, 152 str. (sadrži: Uvod, Postoje li zaista metamotivi horor žanra?, O žanrovoskoj povezanosti filma i literature – iz pera jednog psihijatra, Psihijatri, mentalna bolest i kinematografija – Da li psihijatrija stigmatizuje ili je ona stigmatizovana, Arhetipski portreti psihijatara u istoriji filma, Zašto baš psihološki horor, Edgar Alan Po i Embrouz Birs – Majstori Makabre u dolini senki, Filozofija užasa u filmskoj umetnosti – Apokalipsa danas, Drakula – Primordijalni mit i arhetip kao izvor jednog umetničkog žanra, Ključni režiseri horor filmova 70-tih godina, Korni uspeha nisko-budžetnog horora – Noć živih mrtvaca, Da li je Blockbuster produkcija horor filmova objektivna potvrda o kvalitetu filma ili je samo ukorenjeni mit-predrasuda, Psiho-analiza, Portret žene u evoluciji horor žanra, Džon Karpenter – umetnost horor vesterna, Dejvid Kronenberg – Visceralnost vitalnog horor doživljaja, Da li treba uvek tragati za interpretativnim strukturama ili je strava tautološki doživljaj, O taksonomiji fikcije i filma ’Dubokog horora’ (Deep horor), Zašto i koliko treba voleti horor žanr?, Nekoliko nadahnitih rečenica za neizvesni kraj)

Jović, Bojan, Rađanje žanra : počeci naučno-fantastične književnosti, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2006, 119 str. (sadrži: Uvod, Proučavanje (istorije; srpske) naučne fantastike: polihistorski zahtevi?, Rađanje (srpske) naučno-fantastične književnosti; tradicije, konteksti, osobenosti)

Ognjanović, Dejan, Faustovski ekran: đavo na filmu, Matična biblioteka 'Svetozar Marković', Zaječar, 2006, 274 str.

Đurić Paunović, Ivana, E. A. Po: F/SF : Elementi fantastike i naučne fantastike u pripovednoj prozi Edgara Alana Poa, Solaris, Novi Sad, 2007, 123 str. (sadrži: Umesto uvoda, Određenje pojma književne fantastike, Edgar Alan Po i fantastička književnost, Priroda fantastičkog u delu Edgara Alana Poa, Elementi fantastike realizovani na nivou fabule, Elementi fantastike na nivou likova, Naučna fantastika: poreklo i definicije žanra, Pregled definicija naučne fantastike, Naučna fantastika u američkoj književnosti, Status Edgara Alana Poa u kritičkim razmatranjima naučne fantastike, Motivi fantastičnih putovanja, Motiv ’suspendovane animacije’, Pripovetke s metafizičkim temama, Motiv šuplje zemlje)

Luburić, Arijana, Ruždi i more priča : elementi fantastike u prozi Salmana Ruždija, Matica srpska, Novi Sad, 2007, 178 str. (Biblioteka Prva knjiga br. 244) (sadrži: Uvod; Paralelni svetovi; Tlo pod njenim nogama: silazak u podzemni svet, Grimus: vremenske i prostorne, spoljašnje i unutrašnje dimenzije, Satanski stihovi: procepi u duši, Deca ponoći: svet telepatije, Mavrov postlednji uzdah i Klovn Šalimar: u dubinama podzemlja; Preobražaji; Satanski stihovi: anđeli i demoni savremenog sveta, Sramota: Lepotica i Zver, Bes: materijalizovana osećanja, „Prorokova vlas“: prečicom do verskog fanatizma, Grimus: snaga uma, Deca ponoći: jasnija slika stvarnost; Paranormalne pojave: kao još jedan vid oslobođenog ljudskog iskustva; Telepatija: Deca ponoći, Grimus, Klovn Šalimar, Trojedne žene: Sramota, Besmrtnost: Grimus, Proročanstva, vizije, snovi, duhovi i kletve; Savremene bajke; Harun i more priča: pripovedanje i sloboda govora, „Na aukciji rubin-cipelica“; bajka i distopija; Zaključak)

Ognjanović, Dejan, U brdima, horori : srpski film strave, Niški kulturni centar, Niš, 2007, 205 str. (sadrži: Uvodno slovo, Strava srpskog filma, Srpski filmovi strave, Strašne priče, Umesto zaključka)

Ognjanović, Dejan, Studija strave : eseji o horor žanru, Mali Nemo, Pančevo, 2008, 233 str. (sadrži: Uvod, Horor kao žanr i njegova estetička namera, Horor, imenovanje neiskazivog, Nastanak i razvoj gotika, Modernizacija gotskog horora u delu Edgara A. Poa, Mesto Embrouza Birsa u tradiciji američkog gotika, Lavkraft: izvan ovog univerzuma, Nekrofilija – nekad i sad, Politika tela i estetika straha, Ves Krejven i postmoderni horor, Đavo me je naterao: serijski ubica kao demon, Japanske priče o duhovima, Jezik demonizacije na primeru romana Znak Satane, Mračni eros u delima Đorđa Kadijevića)

Šarović, Marija, Metamorfoze vampira : komparativna analiza motivskog kompleksa vampira u delima R. Metisona, B. Pekića, B. Vijana i S. Lukjanjenka, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2008. 368 str. (sadrži: Uvod, Nastanak priče o vampiru, Istorijsko određenje motiva u okvirima fantastične književnosti, Formalno određenje i žanrovsko pozicioniranje motiva, Mutiranje osnovnog modela motiva, Vampir u mitu, tradiciji i istoriji, Opšta razmatranja: mit, legenda, narodna priča, O mitološkom i folklornom postanku i razvoju vampira, Arhetipsko u motivu vampira, Istorijski i književni uzori za lik vampira, Dva osnovna tipa vampira u književnosti,Tematsko-motivski kompleks, Ikoničke (fizičke) karakteristike, Nastanak vampira, Izgled vampira, Telo, Fizički oblici vampira, Smrt, Funkcionalne odlike, Glad, Erotizam, Ženski vampir, Erotizam vampira i estetika ružnog. Druge umetnosti, Hronotop (vremensko-prostorne odlike motiva vampira), Metaforičnost motiva. Mogućnosti tumačenja. Primeri aktualizacije, Poslednji čovek na Zemlji: „Ja sam legenda“ Ričarda Metisona, Vampir ideologije: „Kako upokojiti vampira“ Borislava Pekića, Umetnost pastiša: „Drenkula“ Borisa Vijana, Nove tendencije: „Noćna straža“ Sergeja Lukjanjenka, Zaključna razmatranja)

Đergović-Joksimović, Zorica, Utopija : alternativna istorija, Geopoetika, Beograd, 2009, 225 str. (sadrži: U susret utopiji, Postanje, Alternativna geografija: traganje za utopijom, Utopija nalazi utočište u knjigama, Novi svet – nova obećana zemlja za utopiju, Utopija i mašina, Utopija i revolucionarni žar, Distopija potiskuje utopiju, Oproštaj od utopije, Dodatak: Srbija između utopije i distopije)

Đorđević, Ivan, Antropologija naučne fantastike: tradicija u žanrovskoj književnosti, Etnografski institut SANU, posebna izdanja, knj. 68, Beograd, 2009, 140 str. (sadrži: Antropologija i naučna fantastika, Formalno određenje naučne fantastike, O žanru: šta tu može zanimati antropologa, Teorijsko – metodološki okvir, Domaće naučnofantastično stvaralaštvo, Rani radovi, Zavet predaka, Folklorna i ’pop-kulturna’ tradicija u naučnofantastičnoj književnosti, Od globalnog do lokalnog i nazad)

Radulović, Nemanja, Podzemni tok : Ezoterično i okultno u srpskoj književnosti, Službeni glasnik, Beograd, 2009, 275 str. (sadrži: Uvod, Stojkovićev Kandor kao inicijacijski roman, Sima Milutinović između istočne i zapadne tradicije, Ezoterični okviri Luče mikrokozma, O nekim izvorima Koderove mitologije, Propovednik nevidljive crkve, Lazar Komarčić, pionir spiritizma, Okultni svet Dragutina Ilića, Isidora Sekulić i Rudolf Štajner - književnost i antropozofija, Još jednom o Dimitriju Mitrinoviću, Umesto zaključka)

Radulović, Nemanja, Slika sveta u srpskim narodnim bajkama, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2009, 325 str, (biblioteka Srpsko usmeno stvaralaštvo ; knj. 4) (sadrži: Uvod – definisanje pojmova, Vreme i prostor, Etika i pravo, Religija i magija, Čovek, životinje i mitska bića, Porodica i društvo, Priroda i materijalni svet, Završna napomena)

Suvin, Darko, Naučna fantastika, spoznaja, sloboda, SlovoSlavia, Beograd, 2009, 394. str. (priredio Dejan Ajdačić) (sadrži: Mjesečevo zrcalo čovjeku, ili poruke selenografije (1969), Urtžak 1969: naučno-fantastički roman i „nova ljevica“ (1969), Naučna fantastika i Mitteleuropa. Otvorene paralele Stanislava Lema i Solarisa (1970), Naučna fantastika: funkcije, standardi, oblici sociologija. (1972) Dodatak: Zbogom ekstrapolacijo! (1995), Naučno-fantastički roman kao epsko pripovijedanje: za stapanje „formalne“ i „sociološke“ analize (1979), Naučna fantastika i novum (1979), Pripovjedna logika, ideološka dominacija i po-robljenje književnosti (1981), Teze o poetici naučne fantastike (1987), Gdje smo? Kako smo ovamo dospjeli? Ima li odavde ikakvog izlaza?: ili, Vijesti iz novuma (1997), Utopizam od orijentacije do akcije: što je nama intelektualcima činiti u eri Post-Fordizma (1998), Šti li preostaje od Zamjatinovog Mi nakon smjene Levijatana: mora li kolektivizam biti protiv naroda? (1999), O žarištima za razumijevanje naučne fantastike: korist, korpus, povijest, izgledi u poređenju s Fantasy (2002), Naučno-fantastične parabole mutacije i kloniranja i/kao spoznaja (2002), Prilike i neprilike: pogled unazad (2004), Sjećate li se Stanislawa Lema (2006), Spoznaja, sloboda, Razvlašteni kao klasik (2007))

Kravar, Zoran, Kad je svijet bio mlad : visoka fantastika i doktinarni antimodernizam, Mentor, Zagreb, rujan 2010, 124 str. (biblioteka UBIQ br. 2) (sadrži: Predgovor, a donekle i uvod, Aslan antipedagog, Mačevi iz davnine, Arda i Narnija, Međupostaja u Bayreuthu, Filozof sveživota, Unutrašnji život stabla, Filozof imperija, Evo kralja!, Monizam ili dualizam, Zla sila, Protusvijet i alegorija, O naravi veza, Filmsko platno, Dvoznačni mačevi, Izazov korektnosti)

Suvin, Darko, Metamorfoza znanstvene fantastike : o poetici i povijesti jednog književnog žanra, Profil multimedija, Zagreb, 2010, 439 str. (biblioteka: Velimir Visković bira za vas) (sadrži: Autorov uvod za hrvatskog čitaoca, POETIKA, Začudnost i spoznaja, SF i genološka džungla, Definicija književnog žanra utopije: nešto povijesne semantike, nešto genologije, jedan prijednog i jedan pledoaje, SF i novum, POVIJEST, Uvod u povijest starije SF, Alternativni otok, Zaokret prema anticipaciji: radikalna rapsodija i romantični ustuk, Liberalizam ugušuje anticipaciju: strojevi koji vezuju prostor, Anticipacija prodora sunaca kroz oblaske: san, vizija - ili mora? Uvod u povijest novije SF, Wells kao prekretnica u tradiciji SF, Vremenski stroj naspram Utopije kao strukturni modeli za SF, Ruska SF i njezina utopijska tradicija, Karel Čapek, ili Tuđinsi među nama)

Jakovljević, Mladen, Mit i tehnologija Rožera Zelaznija, Everest medija, Beograd, 2011, 200 str. (ed. Paradox, kn. 2) (sadrži: Mit, Tehnologija, Odnos mita i tehnologije, Mit i naučna fantastika, Novi talas, Rodžer Zelazni, Mit u Zelaznijevim delima, Tehnologija u Zelaznijevim delima, Junaci, (Post)modernističko recikliranje mitova, Za kraj)

Petrović, Novica, Čovek i kosmos u delu Artura Klarka i Stanislava Lema, Konras, Beograd, 2011, 307 str. (sadrži: Čovek i kosmos u savremenoj književnosti, Kosmički transcendentalizam Artura Klarka, Kosmički okean okrutnih čuda Stanislava Lema, Kraj detinjstva ili fijasko)

Spinrad, Norman, Okvir i retrospektiva : eseji, ogledi, prikazi, Everest medija, Beograd, 2011, 200 str. (ed. Paradox, kn. 1) (sadrži: Svetovi trećeg sveta, Vreme, prostor i kultura, Naučna fantastika u stvarnom svetu, Snovi o svemiru, Politički SF, Imperator svega, O tvrdom SF-u, Neuromantični kiberpankeri, Ko će vaskrsnuti naučnu fantastiku?, Tamo daleko napolju, Grafička novela, Sterdžen, Vonegat i Pastrmka, Transmogrirfikacija Filipa K. Dika, Autobiografija/Norman Spinrad)

Metlić, Dijana, Stenli Kjubrik : između slikarstva i filma, Filmski centar Srbije, Beograd, 2013, 201 str. (sadrži: Uvod, Stenli Kjubrik: od fotografije do filma, Filmski počeci i uticaji: od Dana borbe do Poljubca ubice, Narativni obrasci u filmovima Stenlija Kjubrika, Ka vremenskoj slici: objektivna i subjektivna filmska percepcija, Lolita; između reči i slike, Odiseja u svemiru 2001: slika-vreme, Paklena pomorandža: umetnost i nasilje, Bari Lindon: film kao slika, Isijavanje: slojevi vremena, Širom zatvorenih očiju: put ka nesvesnom, Posle svega: Kjubrik između slikarstva i filma)

Nedeljković, Aleksandar B., Alternativne istorije : 1950-1980, Lira, Kragujevac, 2013, 420 str. (Uvod, Aksiologija naučne fantastike, Alternativna istorija, Tačke prekretnice, Fabule, Sižei, Naslovi i grafička raspoređenost teksta, Dinamika međuodnosa istorija, Alternativno-istorijske sadržine, Likovi, Lingvistička problematika, Dubinska struktura, Zaključak)

Krstić, Predrag, Kud plovi ovaj brod : Teorijske staze Enterprajza, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2014, 315 str. (sadrži: Legenda postanja: (auto)istorizacija, Kult(ura) svemirskog brodića: zemne staze Enterprajza, Politika istraživanja univerzuma: angažman i multikulturalnost, Nauka fantastičnih svetova: prohodnost i granice žanra, Filozofija budućnosti: moralni projekti i projekcije, Legenda prelaska i nestanka: likovi boljeg (od) čoveka)

Ognjanović, Dejan, Poetika horora. Orfelin, Novi Sad, 2014, 521 str. (sadrži: Uvod, Definisanje osnovnih pojmova i problema, Od gotika do horora: nastanak žanra, Klasična dela horora, Moderna horor književnost, Zaključak)


Zbornici radova

Dajte deci literaturu!, Gorki, Beljajev, Tauber, Nopok, Beograd, 1945
A. Beljajev, "Naučna fantastika u dečjoj književnosti : stvorimo sovjetsku naučnu fantastiku"


Naučna fantastika, ur. Zoran Živković, BIGZ, Beograd, 1976, 237 str. (biblioteka: XX vek)
Živković, Zoran, „Šta je naučna fantastika“
Lem, Stanislav, „Naučna fantastika, aksiologija, kritika“
Filmus, Robert, „Naučna fantastika kao mit“
Kagarlicki, Julij, „Naučna fantastika i društvo“
Gatenjo, Žan, „Problemi značenja naučne fantastike“
Pelke, Mihael i Lingfield, Robert, „Budućnost naučne fantastike“
Zebrovski, Džordž, „Naučna fantastika i film“


Srpska fantastika : natprirodno i nestvarno u srpskoj književnosti. ur. Predrag Palavestra, SANU, Beograd, 1989, 684 str. (Naučni skupovi, knj. XLIV, Odeljenje jezika i književnosti, knj. 9)
Pavlović, Miodrag, „Fantastika u antropološkom ključu“
Palavestra, Predrag, „Odlike srpske fantastike“
Jerotić, Vladeta, „Kompezatorna i stvaralačka uloga imaginativnog u životu čoveka“
Antonijević, Dragoslav, „Prilog teorijskim razmatranju fantastičnog u folkloru“
Suvin, Darko, „Teze o poetici naučne fantastike“
Stojanova, Ljudmila, „Bajka i mit – koreni naučne fantastike“
Dabrovska-Patrika, Marija, „Folklorno i fantastično. Evolucija suodnosa“
Matić, Vojin, „Narodno stvaralaštvo i fantastika“
Radenković, Ljubinko, „Neki vidovi anti-ponašanja u folklornim tekstovima“
Vlahović, Petar, „Postupak i razvoj čoveka u našem usmenom narodnom stvaralaštvu“
Stojanović, Miodrag, „Personifikacije usmenog predanja“
Bošković-Stulli, Maja, „Fantastika u usmenoj prozi. Kazivanja Srba iz Hrvatske“
Palavestra, Vlajko, „Fantastične predstave o starom stanovništvu u usmenom predanju Bosne i Hercegovine“
Filipović-Radulaški, Tatjana, „Semiotičke konture fantastike u bajci“
Detelić, Mirjana, „Poetika fantastičnog prostora u srpskoj narodnoj bajci“
Samardžija, Snežana, „Žanrovska uslovljenost fantastike u srpskoj usmenoj književnosti“
Koljević, Svetozar, „Fantastika u junačkim pesmama Vukovih zbirki“
Maticki, Miodrag, „Predavanje sna od čaranja do sižejnog modela“
Krnjević, Hatidža, „Obredni predmet – ’molitvena ćaša’ u pesmi ’Dioba Jakšića’“
Janić, Đorđe J., „Đavo u srpskim narodnim pričama“
Popović-Perišić, Nada, „Veštice“
Kostić, Zvonimir, „Vampir u našem narodnom verovanju, zapisima i pričama“
Radin, Ana, „Tipovi transpozicije vampirskog motiva u srpskoj proznoj književnosti“
Mršević-Radović, Dragana, „Verovanja u demone i srpskohrvatska frazeologija“
Slapšak, Svetlana, „Fantastična dijeta – recepat za definiciju“
Marinković, Radmila, „Tipologija čuda u spskoj književnsoti srednjeg veka“
Dragojlović, Dragoljub, „Fantastika u staroj srpskoj književnosti“
Jevtić, Atanasije, „Božansko i čudesno u srpskoj religijskoj književnosti“
Ivanić, Dušan, „Fantastika u srpskoj književnosti XVIII i XIX vijeka (tipološka razmatranja)“
Damjanov, Sava, „Fantastika u delu Dragutina Ilića“
Matović, Vesna, „Realistički i fantastički diskurs u istorijskom romanu Pere Todorovića“
Velmar-Janković, Svetlana, „O ’opisim’ sna u prozi Pere Todorovića, Ilije Vukićevića i Milete Jakšića“
Džunić-Drinjaković, Marija, „Alegorija, groteska i fantastika u delu Radoja Domanovića“
Mitrović, Marija, „Utopija, fantastika, realizam“
Urošević, Vlada, „Fantastika u delu Milovana Glišića“
Korać, Stanko, „Fantastika u trojice srpskih pisaca iz Dalmacije (Matavulj, Ćipiko, Desnica)“
Vučković, Radovan, „Folklorna fantastika u srpskoj prozi krajem XIX veka“
Peković, Slobodanka, „Iracionalno kao posledica psihološkog naturalizma i traganja za ’golom dušom’“
Vitošević, Dragiša, „Personifikacija predstave smrti, mrtvih i boga u srpskom pesništvu“
Stojnić,  Mila, „Modeli fantastike u ruskoj i srpskoj simoblističkoj prozi (Povest o Svetomiru Carviću V. Ivanova i pripovetke M. Nastasijevića)
Kornhauzer, Juljan, „Mit o večnom haosu. Lekcija nadrealizma Ljubiše Jocića“
Noris Dejvid, „’Legenda’ Miloša Crnjanskog: anatomija jedne fantastične priče“
Penčić, Sava, „Fenomen imanentne fantastike u savremenoj srpskoj prozi“
Radulović, Milan, „Negativne utopije Erika Koša i Dobrice Ćosića“
Zorić, Pavle, „Realno i imaginarno u pripovetkama Miodraga Pavlovića i Danila Kiša“
Kuzmić, Aleksandra, „Satansko naličje ljudskog. Na primerima proze Mirka Kovača i Miodraga Bulatovića“
Đorđević, Časlav, „Elementi fantastike i njihova funkcija u savremenoj srpskoj prozi“
Džadžić, Petar, „Fantastika u ’Testamentu’ Vidosava Stevanovića“
Ulv, Ane, „Tema determiniranosti u ’Hazarskom rečniku’ Miodraga Pavića“
Kabel, Jane, „Motiv dvojnika u ’Hazarskom rečniku’ Miodraga Pavića“
Lukić, Jasmina, „Utopijski projekti u romanima Borislava Pekića“
Marinković, Dušan, „Fantastični elementi u Pekićevom romanu ’Kako upokojiti vampira’“
Pantić, Mihajlo, „Pekićeva sotija, roman ’Kako upokojiti vampira’ u svetlu autorske oznake i upotrebe žanra“
Koš, Erih, „Satira i fantastika“
Pekić, Borislav, „Fantastika i pseudo-fantastika ’Zlatnoga runa’ sa stanovišta autora“
Pavić, Miodrag, „O ’Hazarkom rečniku’“
Maksimović, Jovanka, „Fantastika u srpskoj umetnosti srednjeg veka“
Munitić, Ranko, „Ikonografska, strukturna i metastrukturna mogućnost (fantastično putem filma)“


Lazar Komarčić u svom vremenu i prostoru : zbornik radova sa naučnog skupa, održanog 22. maja 1985. u Priboju. ur. Vuko Bezarević, SIZ kulture opštine Priboj i MRZ za kulturno-prosvjetnu delatnost Pljevlja, Priboj na Limu, 1986, 117 str.
Deretić, Jovan, „Komarčić u svojem i našem vremenu“
Marković, Slobodan Ž., „Roman Bezdušnici Lazara Komarčića u tokovima srpske realistične proze“
Lukić, Sveta, „Komarčićev roman Jedan razoreni um na liniji srpske intelektualne proze“
Zejak, Božidar, „Pripovjedač Lazar Komarčić“
Bezarević, Vuko, „Zavičaj u Komarčićevom književnom djelu“
Milinčević, Vaso, „Kolokvijalni i aforistički vid pripovedanja u romanima Lazara Komarčića“
Vujačić, Slobodan, „Lazar Komarčić u Crnoj Gori“
Cvijetić, Ratomir, „Jezik i stil u delima Lazara Komarčića“
Jevtić, Miloš, „Lazar Komarčić kao novinar“
Aranitović, Dobrilo, „Bibliografija Lazara Komarčića“


Antiutopije u slovenskim književnostima, ur. Dejan Ajdačić, Naučno društvo za slovenske umetnosti i kulture : TIA "Janus", Beograd, 1999, 175 str.
Suvin, Darko, „Utopizam od orijentacije do akcije“
Salajčik, Janina, „Na počecima ruske antiutopije 20. veka Republika Južnog Krsta Valerija Brjusova“
Ičin, Kornelija, „Filozofski izvori drame Grad istine Lava Lunca“
Martuševska, Ana, „Distopija i antiutopija u različitim žanrovskim varijantama (na primeru poljske književnosti sa početaka XX veka“
Bačko, Bronislav, „Orvel i Solženjicin“
Ajdačić, Dejan, „Tajno i javno u topografiji slovenskih antiutopija“
Božović, Gojko, „Duh hilijazma i duh pripovedanja : Istorija, Novi Jerusalim Borislava Pekića, poetika“
Vedel, Ervin, „Treći talas ruske emigracije u Hemačkoj : Vladimir Vojnovič i njegov roman Moskva 2042
Lanjin, Boris, „Antiutopijski diskurs u savremenoj ruskoj književnosti“
Kluz, Edit, „Bitov i pitanje utopije“


Slovenska naučna fantastika, ur. Dejan Ajdačić i Bojan Jović, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2007, 411 str.
Jović, Bojan, „Lek za smrt – smrt kao lek (o Prazniku besmrtnosti A.A. Bogdanova i Athanatiku V. Desnice)“
Suvin, Darko, „Šta preostaje od Zamjatinova Mi nakon smene Levijatana: mora li kolektivizam biti protiv naroda?“
Korda Petrović, Aleksandra, „Tri češka robota (K. Čapek – F. Novotni – E. Bondi)“
Đergović-Joksimović, Zorica, „Evropa broj dva: nova srpska utopija“
Tropin, Tijana, „Stalker Andreja Tarkovskog kao adaptacija književnog naučnofantastičnog dela“
Ajdačić, Dejan, „Ideološke projekcije u slovenskim naučno-fantastičnim književnostima“


Strah i kultura. Ivan Kovačević, Bojan Žikić, Ivan Đorđević. Srpski genealoški centar, Beograd, 2008, 190 str. (Etnološka biblioteka, knj. 38)
Žikić, Bojan, „Strah, zlo i ludilo“
Đorđević, Ivan, „Strah, otpor i identitet“


Moć književnosti . In memoriam Ana Radin, ur. Mirjana Detelić, Balkanološki institut SANU, Beograd, 2009, 332 str. (posebna izdanja, knj. 110)
Ivanić, Dušan, „Ana Radin – uživanje u tekstu“
Samardžija, Snežana, „Folklorna građa u pripovetci Vetar Laze Lazarevića“
Vukićević, Dragana, „U ritmu pripovedanja Jakova Ignjatovića“
Pešikan Ljuštanović, Ljiljana, „Fantastičan svet u stvaralaštvu Uroša Petrovića – između horora i humora“
Detelić, Mirjana, „Slika grada u narativnom kontekstu narodne bajke“
Vladušić, Slobodan, „Demonske crte grada u nedovršenom romanu u stihovima Branka Radičevića“
Petrović, Sonja, „Ima li ženske inicijative u baladama? Sloboda ženskog izbora između pripovednih i tradicionalnih uloga“
Šarović, Marija, „Tipovi hronotoa u prozi o vampirima“
Jović, Bojan, „Motiv vampira: genološki potencijal“
Mutavdžić, Predrag, „Vlad Cepeš Drakula i motiv vampira u književnosti i folkloru“
Sikimić, Biljana, „Vampirović u Novom Brdu: politika transkripcije i interperformativnost“
Ćirković, Svetlana, „Strategije u strukturisanju usmenog narativa: zagrobni život u religijskom kontekstu“
Đorđević, Smiljana, „’Prevođenje’ folklora; jedno banjaško predanje o Milošu Oiliću i sticanju junačke snage“
Sorescu-Marinković, Annemarie, „Samovila kod Vlaha: Interpretacija i reinterpretacija folklornog teksta“
Radenković, Ljubinko, „Vampir – Vukodlak – Vrkolak“
Karanović, Zoja, „Mitiske reminiscencije u pesmama o junacima srpske epike i vili brodarici (junak i demonsko bići u borbi za životvornu vodu“
Ana Vukmanović, „Vodena vila i vilina voda“
Jokić, Jasmina, „Sinkretizama paganskih i hrišćanskih religijskih predstava u procesu folklornog uobličavanja demonskog lika poganice i idudice“


Naš svet, drugi svetovi : antopologija, naučna fantastika i kulturni identitet, ur. Bojan Žikić, Srpski genealoški centar, Beograd, 2010, 272 str. (Etnološka biblioteka, knj. 47)
Ognjanović, Dejan, „Propast sveta nije šteta. Motiv katastrofe u romanima Dž. G. Balarda“
Gorunović, Gordana, „Ostrvo dana sutrašnjeg: književna fikcija kao kulturna kritika
Jakimovska, Ilina i Jakimovski, Dragan, „Tekst kao laboratorija: naučnofantastična književnost kao antropološki misaoni eksperiment“
Gavrilović, Ljiljana, „O robotima i ljudima: imaju li roboti dušu?“
Knežević, Zlatko, „O nečemu ni iz čega i pozitronskim dušama: antropologija, naučna fantastika i tehnologija“
Ribić, Vladimir, „Svemir kao američki imperijalni prostor“
Đorđević, Ivan, „’Nacionalni heroj’ u domaćoj naučnofantastičnoj književnosti“
Žikić, Bojan, „Mi smo Ja, oni su Roj. Individualni i kolektivni identitet kao relaciono svojstvo ljudi i tuđina u naučnoj fantastici“
Sinani, Danijel, „The Great Gig in the Sky. Kratka istorija NLO fenomena i ljudske opsednutosti ’vanzemaljcima’“
Nenić, Iva, „O (ne)poslušnim kćerima. Žena i rod u diskursu naučne fantastike“


Telo u slovenskoj futurofantastici, ur. Dejan Ajdačić, SlovoSlavia, Beograd, 2011, 350. str.
Kajtoh, Vojćeh, „Pobeda tela (o tri utopije iz pedesetih godina 20. veka)“
Štof, Andžej, „Korišćenje motiva telesnosti čoveka u poljskoj naučnoj fantastici (Višnjovski, Hulevič, Lem)“
Tropin, Tijana, „O insektima i ljudima“
Jović, Bojan, „Dr Mengele sreće Frankenštajna (o nekim aspektima medicinske antiutopije u romanu Ivana Ivanjija Na kraju ostaje reč)“
Drjabina, Oksana, „Osobenosti predstavljanja tela u delima ruskih fantastičara osamdesetih godina 20. v.“
Lanjin, Boris, „Telo u savremenoj ruskoj antiutopiji“
Ajdačić, Dejan, „Modifikatori erotskog tela u slovenskoj futurofantastici“
Bžostek, Darijuš, „Fantazma otelovljena (rečima). Erotizam u fantastici Stanislava Lema“
Majevski, Pavel, „Čovek sa mašinom. O jednom vidu protoka znanja u stvaralaštvu Stanislava Lema“
Đergović-Joksimović, Zorica
, „Telo pod opsadom: Besnilo Borislava Pekića“
Lazarević di Đakomo, Persida, „Telo kao matrica izražajnih mogućnosti Atlantide Borislava Pekića“
Gjergjel, Sabina, „Groteskna tela mašina Borislava Pekića. Igre formama u povesti 1999“
Boćan, Katažina, „Telesni kontrapunkt. Predstave ljudske telesnosti u poljskoj fantastici 20. veka“
Kovtun, Elena, „Van kože: fantastičari u potrazi za idealnim čovekom“
Škurov, Evgenije, „Osnovne strategije osmišljavanja Homo Futurusa u fantastičnoj književnosti“
Mihed, Oleksandar, „Telo i sudbina: spajanje telesnog i duhovnog u antiutopiji Oksani Zabužko Knjiga postanja. Glava četvrta“
Korda-Petrović, Aleksandra, „Telo kao eksponat“


Aspekti vremena u književnosti, ur. Lidija Delić, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2012, 594. str.
Jović, Bojan, „’Vremenski argo’ – nekoliko zapažanja o uvođenju vremeplova kao motiva i teme u naučnoj fantastici i (fantastičnoj) nauci“
Ćirković, Milan, „Vreme u senci: strategije atemporalnosti kod Lavkrafta i Gedela“
Tropin, Tijana, „Vreme kao agens fantastičnog u pripovetkama Hulija Kortasara“
Đergović Joksimović, Zorica, „Utopija u vremenu, vreme u utopiji“
Ognjanović, Dejan, „Pogubno dejstvo vremena u ’Masci crvene smrti’ E. A. Poa i u Vidovitosti Stivena Kinga“
Ajdačić, Dejan, „Upletena vremena u alternativnoj istoriji Jaceka Dukaja“
Pešikan-Ljuštanović, Ljiljana, „Vreme kao sudbina pisca – Vremenski darovi Zorana Živkovića“
Antologije
Guja u njedrima : panorama novije hrvatske fantastične proze. ur. Ivica Župan. OSIZ za odmor, rekreaciju, sport i kuluru Rafinerije nafte Rijeka i Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1980
Rogić Nehajev, Ivan, „Uvjerljivost fantastičnog“
Stojević, Milorad, „Bilješka o distanci (nacrt)“
Župan, Ivica, „Imaginacija modernih vremena“
Visković, Velimir, „Sekundarna zbilja u novijoj hrvatskoj prozi“
Rister, Višnja, „O fantastici i groteski Mihaila Bulgakova i hrvatskih prozaika 70-tih godina“
Hinrich Strunk, Dirk, „Začarani čitatelj hrvatske kratke proze sedamdeset godina“.


Trifid, ur. Marko Milenković, Knjižara Alan Ford, Beograd, 2001, 323 str.
Pavković, Vasa, „Poruka Trifida“ (o pričama: Dragana R. Filipovića, Gorana Skrobonje i Bobana Kneževića)


Antologija fantastične pripovijetke u Bosni i Hercegovini, ur. Nenad Radanović, SKPD Prosvjeta, Sarajevo, 2004., 379. str
Radanović, Nenad, „Fantastična pripovijetka u Bosni i Hercegovini“


Ad Astra : antologija hrvatske znanstvenofantastične novele 1976.-2006., ur. Tomislav Šakić i Aleksandar Žiljak, Mentor, 2006, 635. str (Biblioteka Sfera, kolo 4, knj. 13)
Šakić, Tomislav, „Znanstvena fantastika: kratke skice za opis žanra“
Žiljak, Aleksandar, „Znanstvena fantastika u Hrvatskoj“
AlmanasiAndromeda, ur. Gavrilo Vučković, BIGZ, Beograd

br. 1. 1976 (412 str.)
Kagarlickij, Julij, „Realizam i fantastika“
Asimov, Isak, „Kad zakaže Aristotel, pokušajte sa naučnom fantastikom“
Lem, Stanislav, „Strukturalna analiza naučne fantastike“
Pol, Frederik, „Američka naučna fantastika danas“
Lukić, Sveta, „Jedna klasična utopija i jedna moderna antiutopija“
Živković, Zoran, „Antropomorfizam i motiv prvog kontakta u delima Artura Klarka“
Koščević, Želimir, „Problem vremena u naučnoj fantastici“
Bogdanović, Žika, „Naučna fantastika u vizuelnim medijima“

br. 2. 1977 (412 str.)
Kostić, Zvonimir, „SF književnost našeg vremena“
Sadul, Žak, „Istorija naučne fantastike“
Parnov, Jeremij, „Istorija sovjetske naučne fantastike“
Kurtoni, Vitorio, „Pregled italijanske naučne fantastike“
Zečević, Božidar, „Prvi srpski SF“
Furtinger, Zvonimir, „Počeci naučne fantastike u Hrvatskoj“
Koščević, Želimir, „Od titravog svemira steže se dijafragma“
Živković, Zoran, „Izučavanje naučne fantastike u Jugoslaviji“

br. 3. 1978 (412 str.)
Sadul, Žak, „Istrorija naučne fantastike (II)“
Zečević, Božidar, „Korak u naučnu fantastiku modernog doba“
Koščević, Želimir, „Spoznajna vrijednost znanstvene fantastike“
Voker, Pol, „Pledoaje protiv antropomorfizma“
Književni časopisi


Volja, socijalno-politički i književni časopis, Beograd
god. II br. 1 januar 1927
Popović, Relja Z., „Posle milion godina“

Studentski list,
Nov. 1 1955
Suvin, Darko, „Najprije analiza“ (o Orwelovoj 1984)

Naše teme
br. 2 1958
Suvin, Darko, „Mornar na katarci“ (o SF i utopizmu)

Izraz
br. 7-8, 1958
Suvin, Darko, „O nauci, umjetnosti, nauci o umjetnosti i naučnoj umjetnosti“

Politika
1962 (u više nastavaka)
Kitanović, Branko, „Stvarnost i mašta“ (o ruskoj naučnoj fantastici)

17. avgust 1969.
Tautović, Radojica, „Zvezdano raskršće : moralna poruka naučne fantastike“

Susreti
br. 11-12 1960
Tautović, Radojica, „Dete postaje div (odlomak o naučnoj fantastici)“

Umjetnost riječi. Časopis za znanost o književnosti, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb
br. 2 1963
Suvin, Darko, „Naučna fantastika i utopizam: pristup jednoj književnoj grani“

br. 3 1969
Suvin, Darko, „O utopijskoj tradiciji ruske naučne fantastike“

br. 4 1980
Suvin, Darko, „’Formalna’ i ’sociološka’ analiza; primjer naučnofantastičkog romana“

god. XXXIII, br 4. (listopad-prosinac) 1989
Zgorzelski, Andrzej, „Science Fiction kao književnopovijesna kategorija“

Kolo
br. 2 1964
Suvin, Darko, „Ogledalo i dinamo: utopizam W. Morisa“

Riječka revija
br. 4 1964
Suvin, Darko, „W. Moris“

br. 1-2 1970
Suvin, Darko, „Dramaturgija, kritika i naučna fantastika“ (intervju sa G. Scottijem)

Književne novine. Beograd
br. 255 od 7 avgusta 1967
Tautović, Radojica, „Kosmos, to jest kosmopolis – neki sociološki i estetički vidovi kosmizma“

br. 345 1969
Tautović, Radojica, „Druga strana Meseca – Kosmički letovi su nas ponovo načinili decom“ (prikaz knjige Reja Bredberija Marsijanske hronike)

Odjek
br. 24 1967
Tautović, Radojica, „Ljuti melem za ljutu ranu – naučna fantastika nasuprot ’masovnoj kulturi’“

Stremljenja. Priština
br. 3 1967
Tautović, Radojica, „Roboti na Parnasu (o ’umetnosti’ tehnokratije)

br. 5 1968
Tautović, Radojica, „Pesma poslednjih mrtvaca : ili naučna fantastika danas“

br. 2 1969
Tautović, Radojica, „Hefestov čekić ili Modernost Marksovog klasicizma“

Bagdala. Kruševac
br. 117 1968.
Tautović, Radojica, „Antibarbarus (tehnokratija kao novo varvarstvo)“

Izraz
br. 8-9 1969
Tautović, Radojica, „Smrt i vaskrs utopije“ (prikaz knjige Karla Majnhajma Ideologija i utopija)

Oktobar
br. 38 1969
Tautović, Radojica, „Robot iza generala : književni komentar jednog političkog govora“

Filmske sveske. Izbor članaka o filmu iz svetske štampe, Institut za film, Beograd
god. II, br. 9, (novembar) 1969
Denijels, Don, „2001: novi mit“
Hanter, Tim, Keplen, Stivn i Džezi, Piter, „Sinteza roda i značenja“
Šetnof, Džudit, „Gorila koji se pamti“
Ezanšic, Bernar, „Poslednji do vasionaca“
Norden, Erik, „Kubrik i svemir: Razgovor

Vidici. Beograd
br. 130-131
Tautović, Radojica, „Hefest u kosmosu – Prilog za sociologiju naučne fantastike“

Delo, Beograd
br. 13 1971
Suvin, Darko, „Naučna fantastika i Mitteleuropa“

br. 11 1972
Suvin, Darko, „Književni opus Braće Strugacki“

br. 7 1973
Suvin, Darko, „Naučna fantastika i genološka džungla“

br. 2 1978
Milanja, Cvjetko, „Skice za čitanje fantastičnog pisma“
Todorov, Cvetan, „Literatura i fantastika“
Donat, Branimir, „Mopasan u krugu fantastičnog“
Anđić, Branko, „Fantastika svakodnevice“
Peković, Slobodanka, „Elementi fantastičnog u pričama E. T. A. Hofmana i E. A. Poa“
Aleksić, Branko, „Modernizam i fantastika“

br. 27  1981
Bogdanović, Žika, "Vizuelne interpretacije tema iz naučne fantastike"

Književnost. Izdavačko preduzeće „Prosveta“, Beograd
br. 10 1972
Suvin, Darko, „Naučna fantastika“

god. ? br 7-8
Delić, Jovan, „Fragmenti o fantastici“
David, Filip, „Paradoks o glumcu“
Dragić Kijuk, Predrag R., „Tapija smrti u ogledalu sna“
Urošević, Vlada, „Zagonetka i nje rešavač“
Zidić, Igor, „Druženje s vragom“
Donat, Branimir, „S onu stranu mogućeg“
Aćin, Jovica, „Fantastika i književnost“
Bošnjak, Branimir, „Znanstveno-fantastična književnost“
Živković, Zoran, „Kliford Simak“
Georgijevski, Hristo, „Nada i mit“
Gluščević, Zoran, „Obnova fantastike“
Ribnikar, Vladislava, „Nova proza Milisava Savića“
Petrov Nogo, Rajko, „Uspon Savićeve proze“
Brajović, Snežana, „Funkcija fantastičnog“
Todorov, Cvetan, „Definicija fantastičnog“
Vilson, Kolin, „Duhovi i natprirodno“
Parnov, Jeremij Judovič, „Sa krilima skaske iza leđa“
Urban, Adolf, „Fantastika i naš svet“
Mišić, Zoran, „O fantastici“
Vukadinović, Božo, „Mala istorija srpske fantastike“

Dometi. Časopis za kulturu i društvena pitanja, Izdavački centar „Dometi“, Rijeka
god. IX, br. 1-2, 1976
Munitić, Ranko, „Kronika snivanja budućnosti (mutant – izmenjeni čovjek; android – umjetni čovjek; robot – čovjek-stroj“
Gattegno, Jean, „Science – fiction“
Živković, Zoran, „Motiv prvog kontakta u Klarkovoj noveli ’Susret s meduzom’“
Jelušić, Srećko, „Uloga nauke u društvu budućnosti“
Satar, Dane, „Dvije konkretne utopije: Skinnerov ’Walden Two’ i Huxleyev ’Otok’“

Koraci. Časopis za književnost, umetnost i kulturu, KPZ opštine Kragujevac i „Svetlost“, Kragujevac.
br. 10 1968
Tautović, Radojica, „Hiponoza u službi tehnokratije“ (prikaz knjige Frederika Pola i S. M. Kornbluta Reklamokratija)

god. XIV, br. 7-8, 1979
Klark, Artur, „Budućnost budućnosti“

Savremenik
. „Slovo ljubve“, Beograd
br. 7 1969
Tautović, Radojica, „Strategija angažovanog pisca – književnost u svetlu teorije igara“

br. 3 1973
Suvin, Darko, „Gramatika oblika i kritika činjenica. Vremeplov kao strukturalni metod za naučnu fantastiku“

god. XV, knj. XLIX, sv. 3 (mart) 1979
Palavestra, Predrag, „Pesnička utopija Dušana Srezojevića“
Le Klezjo, Ž. M. Ž., „Dva mita o Maldororu“
Peković, Slobodanka, „Funkcija fantastičnog u pripovetkama Ilije Vukićevića“
Ćurguz Kazimir, Velimir, „Tolkin: fantastika, mit, utopija“
Janjić, Đorđe J., „Snevač jasnovidac“
Dragić Kijuk, Predrag R., „Jezik/demon opkoračio biće“
Rosić, Tiodor, „Fantastika u poeziji“

sv. 5, 1986
Bojić, Goran, „Određenje fantastike“

бр. 9-10, септембар  октобар 1986.
Bojić, Goran, „Značenje elemenata bajke i predanja u naučnofatastičnom romanu“

Ideje. Časopis za teoriju savremenog društva, Savez socijalističke omladine Jugoslavije, Beograd
br. 1. januar-februar 1981
Leskovšek, Žiga, „Naučna fantastika“

Književna smotra. Časopis za svjetsku književnost. Hrvatsko filološko društvo i Sveučilišna naklada Liber, Zagreb
br. 1-2 1970
Suvin, Darko, „Teze za poetiku književne vrste ’naučna fantastika’“

br. 5-6 1970
Suvin, Darko, „Naučno-fantatički roman i ’nova ljevica’“

god. XIV, br. 46, 1982
Suvin, Darko, „Uvod u poseban broj o ’naučnoj fantastici’“
Angenot, Marc, „Odsutna paradigma: uvod u semiotiku znanstvene fantastike“
Russ, Joanna, „Prema estetici znanstvene fantastike“
Suvin, Darko, „Naučna fantastika i novum“
Klein, Gerard, „Nezadovoljstvo u američkoj znanstvenoj fantastici“
Fitting, Peter, „Moderni američki znanstvenofantastični roman: utopijska čežnja ili kapitalistička kooptacija
Parrinder, Patric, „Susret s tuđincima ili Ms Brown i Mrs LeGuin“
Hasselblatt, Dieter, „Primjedbe iz Zapadne Njemačke o tržištu znanstvene fantastike“
Elkins, Charles, „’Utemeljenja’, romani Isaka Asimova: historijski materijalizam iskrivljen kao ciklička psihohistorija“
Jameson, Frederic, „Poslije Armageddona: sustavi likova u Doktoru Bloodmoneyju“
Nudelman, Rafail, „Pristup strukturi znanstvene fantastike Ursule LeGuin“
Anas, Pamela J., „Novi svjetovi, nove riječi: androginija u feminističkoj znanstvenoj fantastici“
Kling, Bernt, „O znanstvenofantastičnim stripovima: nekoliko bilježaka za buduću enciklopediju“

god. XV, br. 51-52, 1983
Hadžiselimović, Omer, „Kurt Vonnegut: fotograf i prorok“
Milović, Zoran, „Razgovor s James Gunnom o znanstvenoj fantastici“
Milović, Zoran, „Dva međunarodna SF skupa u Jugoslaviji“ (o skupovima WORLD SF i FANTAZIJA)

god. XVIII, br. 61-62, 1986
Bašić, Sonja, „Edgar Allan Poe, junak našeg doba“
Knežević, Borislav, „Vonnegutova negativna utopija“

br. 103. 1997
Suvin, Darko, „Gdje smo? Kako smo ovamo dospeli? Ima li odavdje ikakvog izlaza?: ili, Vijesti iz novuma“

br. 120-121 2001
Suvin, Darko, „Promišljanje o smislu ’fantastike’ ili fantastične proze“

br. 132-133 2004
Suvin, Darko, „Što li preostaje od Zamjatinova Mi nakon smene Levijatana: Mora li kolektivizam biti protiv naroda?“

br. 134 2004
Suvin, Darko, „Znanstveno-fantastične parabole mutacije i kloniranja“

br. 141-142 2006
Suvin, Darko, „U spomen Stanislawa Lema“

Republika. Časopis za književnost. Društvo književnika Hrvatske, Zagerb
br. 11 1961
Suvin, Darko, „Lukijan, prvi pisac prednaučne fantastike“

br. 2-3 1962
Suvin, Darko, „Anticipacija i Edward Bellamy“

br. 4 1962
Suvin, Darko, „Savinien Cyrano i planetarni roman“

br. 8 1962
Suvin, Darko, „Utopija, tahnika i mit: Baconova Nova Atlantida“

br. 9 1982
Suvin, Darko, „Pripovjedna logika, ideološka dominacija i po-robljenje književnosti: Jedna hipoteza primijenjena na materijalu naučne fantastike“

br. 10-11-12 (listopad – studeni – prosinac) 1984
Teze za okrugli stol „Budućnost – negativna utopija ili socijalistička alternativa?“ – Festival znanstvene fantastike, Cankarjev dom, Ljubljana, rujan 1984
Kreft, Lev, „Orwell i socijalistička alternativa“
Štrajn, Darko, „Zašto Orwell nije prorok?“
Zgaga, Pavle, „Orwell i Orvelovstvo“

Gradac. Časopis za književnost, umetnost i kulturu, Dom kulture Čačak
br. 24-25
Lem, Stanislav, „Strukturni klasifikatori naučne fantastike“
Mladenović, dr Voja, „Fantastika u Ćopićevoj prozi za decu“


Ulaznica. Časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja, Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, Zrenjanin
god. XIX, br. 98, jul 1985.
Živković, Zoran, „Ka umetničkom sazrevanju naučne fantastike“
Kostić, Zvonimir, „Na marginama naučne fantastike“ (prikaz knjige Savremenici budućnosti Zorana Živkovića)

Književna kritika. Časopis za estetiku književnosti, Rad, Beograd
god. XV, br. 3-4 (maj-avgust) 1984
Šklovski, Viktor, „Funkcije junaka čudesne bajke“
Petković, Radoslav, „Naučna fantastika kao literatura“ (prikaz knjige Savremenici budućnosti Zorana Živkovića)

Rival. Časopis za književnost, Općinska konferencija SSO Hrvatske – Rijeka, Rijeka
god. I, br. 1-2, 1988
Mušćet, Bojan, „Stephen King size“
Barker, Clive, „Preživjeti vožnju“
Underwood, Tim, „Lubanja presvučena kožom“
Zupančič, Tadej, „’Pozicionost’ investicije s realnošću (materijali)“
King, Stephen, „Poslednji valcer – horror i moralnost, horror i magija“

Pitanja. Časopis RK SSOH za idejno-teorijsku i društvenu djelatnost, Zagreb
br. 9.8 1977
Suvin, Darko, „’Utopijski’ i ’znanstveni’: dva Engelsova atributa socijalizmu“

god XX, br. 4-5-6, 1989
Drach, Saša, „Uvod“ (u temat Horor“)
Turković, Hrvoje, „Modeliranje ugroženosti: film strave“
Kawin, Bruce, „Serijal Mumije“
Tellotte, J. P., „Vjera i idolopoklonstvo u horor filmu“
Giles, Denis, „Stanje zadovoljstva u horor filmu“
Evans, Walter, „Filmovi s čudovištima/seksualna teorija“
Dickstein, Morris, „Estetika straha“
Wood, Robin, „Uvod u američki horor film“
Zečeveć, Slaven, „Selektivna filmografija horor fima /1919-1985/
Drach, Saša, „Bibliografija“

Gradina. Časopis za književnost, umetnost i kulturu, IP „Gradina“, Niš
god. XXV, br. 12 (decembar), 1990
Stanković, Goran, „Niška utopija iz 1909“ (prilog uz reprint knjige Apostola Vanđelovića Putničke beleške iz 2349. godine)

god. XXVI, br. 7-8-9 (jul-avgust-septembar), 1991
Živković, Zoran, „Naučna fantastika sub specie personalis“
Legvin, Ursula, „Predgovori romanima“ (Rokanonov svet, Grad opsena, Svet se kaže šuma, Leva ruka tame)
Lem, Stanislav, „O ’Pikniku pored puta’ braće Strugacki“
Grinlend, Kolin, „Stvaralaštvo Dž.G. Balarda“
Keterer, Dejvid, „’Leva ruka mraka’: arhetip ’Zimskog putovanja’ Ursule Legvin“
Keterer, Dejvid, „Solaris i vanbračna sunca naučne fantastike“
Kuzmanović, Rade, „Stanislav Lem ili negativna naučna fantastika“
Urošević, Vlada, „Fantastika i naučna fantastika: srodnosti nasuprot svim razlikama“

Eterna. Časopis za savremenu kulturu, Orbis, Beograd
god. I, br. 1 (proleće-leto) 1994
Tomin, Miloš, „Filip K. Dik ili prorok apokalipse sa kraja veka“
Bakić, Ilija, „Pokreti u ’S.F.’ getu“
Božović, Gojko, „Svet vilinskih priča“ (o Tolkinu)

god. I, br. 2 (jesen) 1994
Bakić, Ilija, „Demijurški greh i kako ga (se) rešiti“
Živković, Zoran, „O naučnoj fantastici i hororu“

god. II, br. 4 (proleće-leto) 1995, izdavač Bata
Liri, Timoti, „Kiberpanker: pojedinac kao pilit stvarnosti“
Hejvord, Filip, „Lociranje kibersvemira“
Đurić, Vladimir, „Umetnici tehnosveta i kraj milenijuma“
„Mali rečnik umetnosti tehnosveta“
Tejlor, Mark Č, i Sarinen, Esa, „Imagologije: filozofija medija“

god. II, br. 5 (jesen-zima) 1995-1996, izdavač Bata

Siljanović-Donati, Nada, „Vilijam Barouz – poslednji avatar modernizma“
***, „Nil Gejmen – Dobrodošli u moj san“ (prevod teksta o Nilu Gejmenu)
Milovanović, Miodrag, „Kuda ide savremeni svetski SF...“


Rukovet
. Časopis za književnost, umetnost i kulturu. NIP „Subotičke novine“, Subotica
god. XLIII, br. 1-2-3, 1997.
Tilly, Robert G., „Umesto pogovora“ (pogovor za roman Leteći Vučidol Geze Čata, Emila Havaša i Artura Munka)

ФИЛУМ. Kragujevac
2013
Недељковић, Александар Б, "Фантазија као жанр признато немогућег, и научна фантастика као жанр имагинарног научно могућег" (Зборник радова Немогуће: завет човека и књижевности, са VII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (26-27. X 2012))
Žanrovski časopisiPilot, Science Fiction, NIP Maverick; Kraljevo
god. I, br. 2, [?]
Vuković, Peđa S., „Gospodar prstenova – družina prstena: Krunski dragulj ili bižuterija“
Zelić, Pavle, „Gospodar prstenova: Družina Prstena“

Znak Sagite, Science Fiction, Fantasy & Horor, Beograd
br. 1. mart 1993, IP Flamarion
McHale, Brian, „Postmodernistička proza“
Ellison, Harlan, „Zašto deca ne liče na roditelje?“
Skrobonja, Goran, „Čudesni svet RPG“
***, „Goran Skrobonja: intervju“
Ćurčin, Vasa, „Fandom: Dolazak u „Lazar Komarčić“ mnogima je promenio život“
Fančović, Marko, „Strane knjige“ (Robert Silverberg The Face of Waters, Steve Erikson Rubicon Beach, Steve Erikson Tours of the Black Clock, A. A. Attanasio The Last Legends of Earth, Orson Scott Card The Tales of Alvin Maker)
Milovanović, Miodrag, „Domaće knjige“ (Mile Janković-Beli Bleda mesečeva svetlost, Marica Josimčević Postaja gospodnja, Goran Skrobonja Nakot)
Damnjanović, Ljubomir, „Domaće knjige“ (Rene Gijo Nepoznata planeta, Alizder Grej Lanark)
Jakšić, Zoran, „Domaće knjige“ (Ursula Legvin Stalno se vraćajući kući)
Živković, Dobrosav Bob, „Strane za nastrane“ (analiza priča sa konkursa „Znaka sagite“)

br. 2. april 1993, IP Flamarion
Fančović, Marko, „Budućnost koja je ostala u prošlosti i ona koja nije“
Fančović, Marko, „Bajke sa mračnom stranom: Anđela Karter (1940-1992)
Gingold, Michael, „Hororzini iz domaće radinosti“
Rau, Majkl, „Intervju: Goli ručak s Kronenbergom“
Bryant, Edvard, „Strane knjige“ (Lisa Tuttle Skin of the Soul, Den Simmons Entropy’s Bed at Midnight)
Oltvanji, Oto, „Strane knjige“ (Robert McCammon Boy’s Life, John Skipp & Craig Spektor Book of the Dead)
Milovanović, Miodrag, „Domaće knjige“ (Monolit 7, Tamni vilajet 2, Polarisova SF antologija 1993, Klajv Barker Velika i tajna predstava)
Nedeljković, Aleksandar B., „Domaće knjige“ (Tamni vilajet 2)
Nutman, Philip, „Hellraiser III : Peter Etkins – Dug put do pakla“
Kermod, Mark, „Alien 3 : Ples sa tuđincem“
Helms, Majkl, „Braindead (pobednik Avoriaza): Mrtav u mozgu, sa druge hemisfere“
Gingold, Michael, „Nagrade motorne testere“
Živković, Dobrosav Bob, „Strane za nastrane: Predlažem da mrzite“

br. 3. septembar 1993, IP Flamarion
Rush, Kristine Ketryn, „Kud nesta’še stare SF tradicije?“
Marota, Linda & Natmen, Filip; „One pišu o krvi“
Elison, Harlan, „Nekako, čini mi se da više nismo u Kanzasu, Toto“
Janković, Milorad, „Uvod u kosmičku ekologiju“
Ljubotina, Sergej, „FANKOR : lirska hardcore fantastika“
Oltvanji, Oto, „Strane knjige“ (Stephen Jones & Ramsey Campbell The Best New Horror 3)
Marota, Linda, „Strane knjige“ (Kate Koja The Cipher, Dan Simmons Carrion Comfort, K. W. Jetter Wolf Flow)
Chow, Dan, „Strane knjige“ (Frederik Pol World at the End of Time)
Letson, Russel, „Strane knjige“ (Frederik Pol World at the End of Time)
Whitmor, Tom, „Strane knjige“ (Katherine Kerr Polar City Blues)
Damnjanović, Ljubomir, „Domaće knjige“ (Ursula Legvin Vetar dvanaest četvrti, Mihail Bulgakov Đavolijada & Kobna jaja, Milan Drašković Golijat, Tolkin Silmarilion)
Milovanović, Miodrag, „Futura : mjesečnik za znanstvenu fantastiku i fantasy“
Milovanović, Miodrag, Vreme kao ključna odrednica SF žanra“
Živković, Dobrosav Bob, „Strane za nastrane: Novi konkurs! (“dok neko ne crkne – vi od dosade ili pisci (HA-HA!) od gluposti“)

br. 4. jul 1994, IP Amber
Ferante, Entoni C. „Sem Rejmijev (sve)američki strah“
Sterling, Bruce, „Slipstream“
Brajant, Edvard, „Intervju sa Elen Detlou“
Milovanović, Miodrag, „Kuda ide savremena svetska naučna fanatastika“
Spinrad, Norman, „Modaliteti apokalipse“ (Damon Knight Zašto ptice, Charles Wilson Žetva, Kevin J. Anderson & Doug Beason Montažeri beskonačnog)
Damnjanović, Ljubomir, „Čovek u visokom dvorcu ili kako nas je dočekao iza ugla“
Leskovšek, Žiga, „Sudar“
Šou, Dejvid Dž., „Igrarije sa glupim horor pitanjima“

br. 5. april 1998, Amber
Ognjanović, Dejan, „Nekrofilija – nekad i sad“
***, „Hauard Filis Lavkraft“
Shapiro, Marc, „Počinje rat sa bubama“
Gingold, Michael, „Japanski monstrum teroriše Njujork“
Spinrad; Norman, „Postmoderna fantastika“
Toutain, Josep, „Umetnici van vremena: Sanjulian“
Bernstein, Abbie, „U susret novom milenijumu“
***, „Intervju: Bruce Sterling – Nestabilne mreže“
Cavelos, Jeanne, „Izlog stranih knjiga“ (S. T. Joshi The Annotated H. P. Lovecraft)
Stroby, W. C., „Izlog stranih knjiga“ (Douglas E. Winter, ed. Revelations)
Lofficier, Jean-Marc, „Izlog stranih knjiga“ (Dan Simmons The Rise of Endymion, David Evans Time Station: Paris)
Kaye, Don, „Izlog stranih knjiga“ (James Herbert 48, Stephen King The Dark Tower IV: Wizard and Glass)
Marotta, Linda, „Izlog stranih knjiga“ (Bentley Little, The Ignored)
Gimenez, Sylvia, „Izlog stranih knjiga“ (Stephen Jones ed. The Mammoth Book of Dracula)
Lemer, Ali, „Izlog stranih knjiga“ (Wendy Webb & Charles Grant Gothic Gosts)
***, „10 najboljih SF filmova sa vanzemaljskom tematikom po izboru magazina Alien“

br. 6. novembar 2001, Znak sagite
***, „Da li je obim grudi jedina dimenzija uspeha: Isprsi se, Kroftova! Lara ide u Holivud“
Strouks, Fil i Sara, „Salo, silikoni, seks i strava: Intervju sa Klajvom Barkerom“
Spinrad, Norman, „Romantizam visoke tehnologije“
Ristić, Jovan, „Halloween: Dvadeset godina strave u Hedonfildu“
Skrobonja, Goran, „Deseto kraljevstvo: bajka za odrasle“
Nešić, Ivan, „Umetnici van vremena: Teodro Kitelsen“
Vojnović, Marko, „Daydream Data Notes : strip stvaralaštvo Hajaa Mijazakija“
Marković, Aleksandar, „Pisci koje ne možete čitati na srpskom: Michael Marshall Smith“
Ramos Jr., Octavio, „Lista 10 najboljih konceptualnih heavy metal albuma sa SF tematikom“
Silverberg, Robert, „Uzrok i posledica“
Bakić, Ilija, „Recenzije“ („Divna Vuksanović Patološke priče, Darko Grkinić i Aleksa Gajić Technotize, Goran Stanković U traganju za zlatnom lipom, Džoana K. Rouling Hari Poter i zatvorenik iz Askabana, Ranko Krstajić Martinov greh, Vilijem Gibson Sve zabave sutrašnjice)
Skrobonja, Goran, „Ima li vozova na Marsu“ (prikaz knjige Iana McDonalda Ares Express)
Marković, Aleksandar, „Futuristički triler“ (prikaz knjige Alexandera Beshera Rim)
Oltvanji, Oto, „Recenzije“ (Peter Straub Mr. X, John Farris The Fury and the Terror, George R. R. Martin Fevre Dream)
Butković, Bojan, „Naizgled klasična priča“ (prikaz knjige Davida Gemmela Lion of Macedon)
Ristić, Jovan, „Jocin video podrum“

br. 7. mart 2002, Znak sagite
Zelić, Pavle, „Hari, portret globalnog fenomena: Dečja književnost koja se krije“
Todorović, Vlada, „Koliko je grešan Hari Poter“
Shepard, Lucius, „Nevolje sa Harijem“
Genis, Aleksandar, „Hari Poter, u školi bez kuće“
Gevers, Nick, „Deset trenutno najboljih pisaca kratkih priča u naučnoj fantastici i fenteziju“
Skrobonja, Goran, „Enterprajz: divlji zapad među zvezdama“
Marković, Aleksandar, „Umetnici van vremena: Alan Li i Džon Houv“
Oltvanji, Oto, „Pisci koje ne možete čitati na srpskom: John Farris“
Nešić, Ivan, „Pasaži iz odloženog prenosa smaka sveta: stvaralaštvo Tomasa Dolbija“
***, „Intervju s Džonatanom Kerolom“
Skrobonja, Goran, „Pisoar brkatog Tralfamadorijanca“
Winter, Douglas, „Patos žanra“
Ilija Bakić, „Prikazi Ilije Bakića“ (Uprkos svim zabranama i pravilima – Orbis 3-4/2001, Trostruki svetovi mašte - Filipović, Skrobonja, Knežević Trifid, Smešni neupokojeni duhovi – Daglas Adams Holistička detetivska agencija Dirka Džentlija, Uvod u rat - Džoan K. Rouling Hari Poter i vatreni pehar)
Marković, Aleksandar, „Zadah tela u prokletoj avliji“ (prikaz knjige Ilije Bakića Novi Vavilon)
Ognjanović, Dejan, „Deveta kapija“ (prikaz knjige Artura Pereza Revertea Klub Dima)
Butković, Bojan, „Majstorska smeša“ (prikaz serijala Raymonda E. Feista Riftwar Saga)
Oltvanji Oto, „Sunčano, maglovito, tiho: Džons protiv Detlouvove“
Ognjanović, Dejan, „Gospodar prstenova – Družina prstena“
Ristić, Jovan, „Gospodar prstenova – Družina prstena“ (prikaz filma)
Ristić, Jovan, „Jocin video podrum“ (prikaz filma)
Knežević, Boban, „Jedna upaljena zvezda: Prvi deo [od nepoznatog broja delova] priče o klubu  „Lazar Komarčić“


br. 8. jun 2002, Znak sagite
Jaskson Peter, „Snimanje tri filma odjednom? Dobro dođe malo ludila“
Shepard, Lucius, „Jedan film da svima gospodari“
***, „Gospodar prstenova protiv Ratova zvezda : duel kritičara i obožavaoca“
Zorić, Pavle, „Na Marsu ili Beogradu, svejedno : intervju s Ellen Datlow“
Skrobonja, Goran, „Dark Angel: Anđeo potkresanih krila“
Stojiljković, Dragana, „Pisci koje ne možete čitati na srpskom: Cordweiner Smith“
Oltvanji, Oto, „Fantastična trafika: LOCUS : Vodim vas nas jedno super MESTO“
Nikšić, Aleksandra, „Lun u 21. veku“
Shirley, John, „Pisanje sa značenjem, bez dozvole“
Vojnović, Marko, „U kavezu ili kako izgleda strip drama : Cages Dejva Mekina“
Brown, Tanya, „Muzika sfera: klasična muzika i naučna fantastika (I)“
Bakić, Ilija, „Prikazi Ilije Bakića“ (Bliski susret sa Nepoznatim - Mirjana i Zoran Živković ur. Najlepše SF priče dvadesetog veka, Roboti sa đubrišta – Željko Pahek Badi kukavica i druge priče, (O)laka stilska vežva – Žoze Saramago Slepilo, Pobeda džungle haosa – Richard Kadrey Kamikaze l’amour, U tuđem svetu i drugom telu – Goran Skrobonja i Dražen Kovačević Točak, proročanstvo Korota)
Anđelković, Radmilo, „Rašomon u delima Zorana Živkovića“
Skrobonja, Goran, „Bog dobre književnosti“ (prikaz knjige Neila Geimana American Gods)
Oltvanji, Oto, „Kratke priče po samoposlugama“ (prikaz zbirki: Douglass Clegg Nightmare Cronicles, John Shirley Black Butterflies, Ed Gorman The Dark Fantastic, Denis Etchison The Death Artist)
Nešić, Ivan, „Odraz mesečevih kostiju u drvenom moru“ (prikaz knjiga Jonathana Carolla The Marriage of Sticks i The Wooden Sea)
Ognjanović, Dejan, „Filmovi“(prikaz filma Dejana Zečevića  T.T. Sindrom, Davida Finchera Soba panike, Alejandroa Amenabara Duhovi u nama)
Petrović, Gavrilo, „Filmovi“ (prikaz filma Camerona Crowa Vanila Sky)
Ristić, Jovan, „Filmovi“ (prikaz filma Džona Karpentera Duhovi s Marsa)
Anđelković, Radmilo, „Kratka istorija“ Drugi deo [od nepoznatog broja delova] priče o klubu  „Lazar Komarčić“

br. 9. oktobar 2002, Znak sagite
Ristić, Jovan i Vojnović, Marko, „Medijske transformacije KONANA VARVARINA“
Brown, Tanya, „Muzika sfera: klasična muzika i naučna fantastika (II)“
Golembjevski, Lukaš, „Znaci vremena : uspesi poljske fantastike“
Maslonj, Kšištof, „Reči nisu ogledalca“ (intervju s Maćejom Parovskim)
Bakić, Ilija, „Prikazi Ilije Bakića“ (U potrazi za ritmom – Džef Nun Vajbgajst, Virtuelni lopovi u postindustrijskom raju – trilogija Vilijema Gibsona, Poslednja avantura Dirka Džentlija – Daglas Adams Duga, mračna čajanka duše, U kadžama Trećeg Rajha – Robert Heris Otadžbina, U čudesnoj Aurori – Filip Pulman Severna svetlost, Kroz uvrnute svetove i dalje, album Vladimira Stankovskog Humanoidi i kreteni)
Manić, Aleksandar, „Hadžiluk španskog admirala u spskim zemljama“ (o knjizi Radmila Anđelkovića i Vladimira Reljića Grbovnik)
Marković, Aleksandar, „Vrata od raja“ (o knjizi Dina Kunca Vrata do raja)
Knežević, Boban, „Ima li Pilota u kioscima?“ (o SF časopisu Pilot)
Ognjanović, Dejan, „Spider-Man“ (prikaz filma)
Ristić, Jovan, „Jocin video podrum“ (prikaz filmova)
Knežević, Boban, „In memoriam : Prof. dr Milorad M. Janković (1924-2002)
Manić, Aleksandar, „Novi prilozi za „Lazinu“ biografiju : Treći deo [od nepoznatog broja delova] priče o klubu  „Lazar Komarčić“

br. 10. decembar 2002, Znak sagite
Knežević, Boban, „Stvaralaštvo Zorana Živković“
Arden, Tom, „Izazov pisanja : Razgovor s Zoranom Živkovićem“
Sterling, Brus, „Nemogući susreti ili apartid u Srbiji: prikaz četiri knjige Zorana Živkovića“
Gavers, Nik, „Proza Zorana Živkovića“
Bakić, Ilija, „Ka [poli]žanrovskom“
Ristić, Jovan i Vojnović, Marko, „Aster Blistok: preko snova do stvarnosti“
Skrobonja, Goran, „Smallville : Jadi mladog supemena“
Oltvanji, Oto, „Pisci koje ne možete čitati na srpskom: Tim Powers“
Ognjanović, Dejan, „Ugrizi me nežno : najbolji filmovi o vampirima“
Lazović, Vladimir, „Da li ste poželeli da je ispalo drukčije?... [paralelni svetovi i alternativne istorije]
Bakić, Ilija, „Prikazi Ilije Bakića“ (U susret obaranju Boga – Filip Pulman Čudotvorni nož, Kroz prošle i buduće istorije - Radmilo Anđelković i Vladimir Reljić Grbovnik, Rat ljudi i robota: od Frankenštajna do klona – Borislav Pekić Atlantida,
Knežević, Boban, „Grad svetaca i ludaka“ (o knjizi Džefa Vandermera Zaljubljeni dradin)
Nešić Ivan, „Cryptomancer“ (o knjizi Neala Stephensona Histerični sneg)
Nešić, Ivan, „U aleji prokletih“ (o knjizi Klajva Barkera Igra prokletstva)
Oltvanji, Oto, „Nepodnošljiva lakoća uživanja u publicistici“ (o knjizi Lise Tuttle Wriging Fantasy and Science Fiction)
Oltvanji, Oto, „Wild Hairs : David J. Schow)
Petrović, Gavrilo, „Suvišni izveštaj“ (o filmu Stivena Spilberga Suvišni izveštaj)
Petrović Spajder, Gavrilo, „13 loših znakova ( o filmu M. Night Shyamalana Znaci)
Zelić, Pavle, „Pritajeno zlo“ (o filmu Paula W. S. Andersona Pritajeno zlo)
Zelić, Pavle, „Napad pauka“ (o filmu Ellory Elkaye Eight legged freaks)
Zelić, Pavle, „Ostin Pauers: zlatni organ“ (o filmu Jaya Roacha Austin Powers in Goldmember)
Ristić, Jovan, „Jocin video podrum“ (prikaz filmova)
Bakić, Ilija, „Lazar Komarčić [1839-1909]: nevidljive nam magline i zvezdane godine“
Milovanović, Miodrag, „Pogled unazad: 2002-1982 : Četvrti deo [od nepoznatog broja delova] priče o klubu  „Lazar Komarčić“
Stojiljković, Dragana, „Predstavljanje grupe Photon Tide“

br. 11. maj 2003, Znak sagite
Stojiljković, Dragana, „Razgovor sa Nevidljivim Čovekom“
Zelić, Pavle, „Animirana fantastika fantastična animacija“
Ognjanović, Dejan, „Gospodarica prstenova“
Bakić, Ilija, „Prikazi Ilije Bakića“ (Zadati greh – Ranko Krstajić Martinov greh, Zamke mrtvih mesta teksta – Toma Brut Knez jesenje kiše, Traganje junaka i pisca - Goran Stanković U traganju za zlatnom lipom, Košmari naše (?) budućnosti – Slobodan Vukanović Devet ajkula u Montenegro gradu, Brzo i veselo – Oin Kofler Artemis Faul, Nosorozi, kompjuteri, pisanje i sve ostalo – Daglas Adams Losos sumnje, U vrtlu ljubavi i smrti – Džef Vandermer Zaljubljeni dradin, (Ne)predvidive budućnosti – Filip K. Dik Glas trećeg (Suvišni izveštaj))
Manić, Aleksandar, „Aleksa, bič zemunski“
Manić, Aleksandar, „Sedam ratnika Korota Točak 2“
Bakić, Ilija, „Br(b)ljive kosti, ljudi, čudovišta, i zmaj pušač“ (prikaz albuma Jeffa Smitha Bone)
Petrović, Gavrilo, „Solaris“ (prikaz filma Stevena Sodenberga)
Ognjanović, Dejan, „Puls“ (prikaz filma Kjoši Kurosave)
Ristić, Jovan, „Gospodar prstenova : Dve kule“ (prikaz fimlma Petera Jacksona)
Zelić, Pavle, „Derdevil“ (prikaz fima Mark Stephen Johnsona)
Ristić, Jovan, „Doni Darko“ (prikaz filma Richarda Kellyja)
Petrović, Gavrilo, „Spajder“ (prikaz filma Davida Cronenberga)
Zelić, Pavle, „Hari Poter i dvorana tajni“ (prikaz filma Chrisa Columbusa)
Ognjanović, Dejan, „Pasji vojnici“ (prikaz filma Nika  Maršala)
Petrović, Gavrilo, „28 dana kasnije“ (prikaz filma Dannyja Boyla)

br. 12. septembar 2003, Znak sagite
Stojiljković, Dragana, „Žene na oštrici brijača“
Oltvanji, Oto, „Jahačice krvavocrvene nadnice, danas : Strah od planete žena : iliti bufalo cure, gde ste da ste?
Čerkudinov, Aleksandar, „20 pitanja Borisu Strugackom“
Ognjanović, Dejan, „Iznutrice device: uvod u moderni japanski horor film“
Dimitrijević, Slavko, „Korto Malteze, ne samo mornar“
Bakić, Ilija, „Prikazi knjiga“ (Grandiozno finale – Filip Pulman Ćilibarski durbin, Pola veka posle romana Farenhajt 451 : Svet posle knjige – Rej Bredberi Farenhajt 451, U klopkama lažnih stvarnosti – Zvonko Sarić Hvatač duše, Krugovi vremena – Robert Džordan Zenica sveta)
Jovanović, Ivan, „Pion proročanstva“ (prikaz romana Dejvida Edingsa)
Skrobonja, Goran, „Izdavaštvo: Kojot, urlik pod mesecom“
Stanković, Goran, „Konan među Srbima“ (prikaz romana Bobana Kneževića Crni cvet)
Oltvanji, Oto, „Furija i moć, Ljudi od slame, Druga šansa“ (prikazi knjiga Johna Farrisa The Fury and the Power, Michaela Marshalla The Straw Men i Cheta Williamsona Second Chance)
Ristić, Jovan, „Blizina tame“ (prikaz filma Kathryn Bigelow Near Dark)
Zelić, Pavle, „Devojka tenk“ (prikaz filma Rachel Talalay Tank Girl)
Cvetković, Miloš, „Slabost“ (prikaz filma Bila Paxtona Frailty)
Ognjanović, Dejan, „Fredi protiv Džejsona“ (prikaz filma Ronnyja Yua Freddy Vs Jason)
Ristić, Jovan, „Terminator 3: pobuna mašina“ (prikaz filma Jonathana Mostowa Terminator 3: The Rise of the Machines)
Pešić Sigma, Zoran, „Skica istorije tajanstvenog kluba prijatelja naučne fantastike „Lira“ : Tri parseka gravitacije“


br. 13. oktobar 2003, Paramecijum
Bozeli, Mauro, ur. „Leksikon straha : horor književnost od „A“ do „Z“ : vodič za kućnu biblioteku horora“
Oltvanji, Oto, „Top 10 horora, danas : Deset veličanstvenih puca, jaše, piše... uglavnom piše“
Bakić, Ilija, „U carstvima postljudi“
Ognjanović, Dejan, „Zle oči, krv i crne čipke : vodič kroz italijanski horor film – I deo“
Nikšić, Aleksandra, „Uputstvo za neprilagođene“ (prikaz romana Ratka Radunovića Mi nismo bolesni)
Bakić, Ilija, „Koralina u zemlji iza vrata“ (prikaz romana Nila Gejmana Koralina)
Bakić, Ilija, „Šerlok Holms s kraja XX veka“ (prikaz romana Daglasa Prestona & Linkolna Čajlda Kabinet čudesa)
Bakić, Ilija, „Krimić o klonovima“ (prikaz romana Majkla Maršala Smita Rezerve)
Bakić, Ilija, „Stari Rim i Huni u svemiru“ (prikaz strip serijala Valeri Manžen i Aleksandra Gajića Bič božji)
Ognjanović, Dejan, „Đavolja koža“ (prikaz filma Piersa Haggarda Satan’s Skin)
Lavrek, Andrija, „SF i vidovnjaštvo“
Praizović, Ljiljana, „Prilog opservacijama na temu horora“ (tekst je iz 1994. godine)
Lazović, Vladimir, „Starship Troopers : Peti deo [od nepoznatog broja delova] priče o klubu  „Lazar Komarčić“

br. 14. decembar 2004, Znak sagite
Jovanović, Ivan, „Rožer Zelazni: svi smo mi senke“
Skrobonja, Goran, „Kineske priče o duhovima : azijska fantastika: hongkonška produkcija“
Lem, Stansilaw, „Glupost kao motorna snaga istorije“
Bakić, Ilija, „Astronomija i SF: do Meseca i dalje...“
Silverberg, Robert, „Grešamov zakon i SF“
Radunović, Ratko R. „Naživo by Dejan Ognjanović“
Trašević, Tanja, „Darovi snova“ (prikaz knjige Stevana Bošnjaka Strašne bajke i druge priče)
Tompson, Vilijam, „Četvrti krug“ (prikaz knjige Zorana Živkovića Četvrti krug)
Pešikan-Ljuštanović, Ljiljana, „Mudrost belih kopnenih kitova“ (prikaz knjige Uroša Petrovića Aven i jazopas u zemlji Vauka)
Erić, Tatjana, „Underworld“
Ognjanović, Dejan, „Matriks revolucije“
Cvetković, Miloš, „Prokletstvo crnog bisera“ (prikaz filma Gorea Verbinskog Pirates of the Carribbean)
Mladenović, Milica, „Liga izuzetnih...“
Ognjanović, Dejan, „Maska demona“ (prikaz filma Maria Bave La maschera del demonio)
Anđelković, Radmilo, „O zanemarenom a bitnom“

br. 15. oktobar 2005, Paramecijum
Bakić, Ilija, „Grabowski – ko je taj momak? : Dečko koji (i dalje) obećava“
Gibson, Vilijam, „Moj lični, privatni Tokjo“
Maksimović, Jovanka, „Fantastika u srpskoj umetnosti XIII veka“
Bakić, Ilija, „Odrastanje pod znakom usuda : svetovi epske fantastike“
Lačok, Elena, „Naučnofantastično viđenje Hazarskog rečnika“
Lavrek, Andrija, „Velesova knjiga – istorija, falsifikat, ili fantastika“
Bakić, Ilija, „Filmofili – nova tema domaće književnosti“
Pešikan-Ljuštanović, Ljiljana, „Krhke granice realnosti“
Radunović, Ratko R., „Ogrezlo u bajku i realizam“
Žica, Dušan, „Modžo: priče prikazanja : uredila Nalo Hopkinson“
Bakić, Ilija, „Katarza u tajanstvenom gradu“ (prikaz romana K. Dž. Bišop Ugravirani grad)
Tomin, Miloš, „Pion u borbi dobra i zla“
Ognjanović, Dejan, „Džejkobova lestiva košmara“ (prikaz filma Adrijana Lina Jacob’s Ladder)
Zelić, Pavle, „EUROCON 2004 : veliki uspeh srpskog fandoma“

br. 16. avgust 2006, Znak sagite
Milić, Vesna, „Besnilo kao simulakrum apokalipse : prodigija (predskazanje) u Pekićevom Besnilu)
Bakić, Ilija, „Naučna fantastika u razvoji : u carstvima postljudi“
Ognjanović, Dejan, Vojnov Dimitrije i Cvetković Miloš, „Đavolovi otpadnici i satanini mali pomagači u zemlji mrtvih : najbolji horor i fantastični filmovi u 2005.“
Radunović, Ratko R. „.. A gdje je Spilejn?“ (prikaz knjige Ota Oltvanjija Crne cipele)
Tomin, Miloš, „V kao Vendeta“ (prikaz filma Džejmsa Mektiga)
Tomin, Miloš, „X Men 3: poslednje uporište“ (prikaz filma Breta Retnera)
Tomin, Miloš, „Šejtanov ratnik“ (prikaz filma Stevana Filipovića)
Zelić, Pavle i Ristić, Jovan, „Đavo u nama : razgovor za tvorcima Šejtanovog ratnika“
Ognjanović, Dejan, „Dani špageti horora“
Stojiljković, Dragana, „Bio jednom jedan BEOKON“
Stojiljković, Dragana, „Kako se ko proveo na BEOKONU“

br. 17. decembar 2009, Znak sagite
Milić, Vesna, „Ružica i Sava Rosić : intervju sa prevodiocima ’Vukodava’“
Balabuha, Andrej, „Heroj bez heroizma, ili između alfe i omege (predgovor Vukodavu)“
Bakić, Ilija, „U haosu starog i novog : gradovi u svetovima fantastike“
Leskovšek, Žiga, „Kosmičke vizije ilustratora Chesleya Bonestella“
Đuković, Kristina, „U brdima horori – srpski film strave“ (prikaz knjige Dejana Ognjanovića)
Cvetković, Miloš, „Misfits“
Radunović, Ratko R., „Iain Banks – Transition“
Milovanović, Miodrag, „Zagreb 2004. – Budućnost koja je došla : prikaz SFerinih antologija hrvatskog SF-a“

br. 18. decembar 2010, Paramecijum
Stepić, Natalija, „Genri Lajon Oldri : intervju“
Manić, Aleksandar, „Bilalov Nikopol“
Jovanović, Ivan, „Vampiri u savremenoj književnosti – žensko pero“
Cvetković, Miloš, „Spin“ (prikaz romana Roberta Charlesa Wilsona)
Radunović, Ratko, „Kingov Under the Dome“
Radunović, Ratko, „Drud Dena Simonsa“
Ognjanović, Dejan, „Crne rukavice, kanibali i živi mrtvaci : vodič kroz italijanski horor film – II deo“
Šišović, Davor, „O  ’Knjizi za plažu’“ (prikazi knjiga: Antologija za otvaranje apetita -  Tomislav Šakić i Aleksandar Žiljak ur. Ad astra, Vrhunska oholost visine – Predrag Raos Vertikala, Ženska snaga – Veronika Santo Vrt pramčanih figura, Lovci postatomskog doba – Živko Prodanović Smrt u rimskim ruševinama, Priče o nesavršenosti – Vesna Popović Miran san do odredišta, Veseli balkanski vampir – Ljubomir Damnjanović Malteški šišmiš, Pokvareni superheroj - grupa autora Zbirka priča o Flašu Gordonu, Opstanak u drugoj dimenziji – Boban Knežević Poslednji Srbin, Troje u mraku – Oto Oltvanji Kičma noći, Do kraja svijeta i natrag – Goran Skrobonja Čovek koji je ubio Teslu, Idila sivih tonova – Darko Tuševljaković Senka naše želje, Vampiri protiv nacista – Dejan Stojiljković Konstantinovo raskršće, Genetski inženjering, zločin i kazna – Darko Macan Koža boje masline, Postapokaliptično junaštvo – Boban Knežević Otisak zveri u pepelu, Svemirski Cigani – Radmilo Anđelković Tabor na Kidisu, Međudimenzijsko plivanje – Radmilo Anđelković Legija Ida, Mračni darkschwartz – Ilija Bakić Led, Porno-glumice u raljama zombija – Đorđe Bajić Ostrvo prokletih, Demoni poput nas – Jovan Ristić Godine u magli, Ispit povjerenja – Spomenka Pululu Nomadi, Ljigava budućnost – Adrijan Sarajlija Manufaktura G)

br. 19. decembar 2011, Paramecijum
Spinrad, Norman, „Ko će vaskrsnuti naučnu fantastiku?“
Jović, Bojan, „Klasni vampir na Marsu, bratstvo po krvi na Zemlji – jedna specifična aktualizacija genološkog potencijala motivskog kompleksa vampir(izm)a kod A. A. Bogdanova“
Jakovljević, Mladen, „Šta je fantastika?“
Škerović, Slobodan, „Politika žanra“
Milić, Vesna, „Elizabeta Mun : intervju“
Vojnov, Dimitrije, „Teorijski organizam“ (prikaz knjige Bojana Baće Malice in Winderland: The Political Unconscious in American Horror Films of the 1970s)
Nedeljković, Aleksandar B., „Na korak do božanstva“
Škerović, Slobodan, „Tuđinom po Holivudu“ (prikaz knjige Jovana Ristića Tuđin3: jedan nezaslužen košmar)
Radovanović, Vesna, „Buka i bes nadolazeće budućnosti“ (prikaz knjige Jelene Đurović 30. februar)
Škerović, Slobodan, „Vremenska fuga Radmila Anđelkovića“ (prikaz knjige Radmila Anđelkovića Oko za drugi svet)
Škerović, Slobodan, „Hladni, bezbolni rezovi skalpelom“ (prikaz knjige Ilije Bakića Jesen skupljača)
Đukanović, Zoran, „Kosmička melanholija“
Đukanović, Zoran, „Paralelni životi Valerijana“
Đukanović, Zoran, „Skrivena emocija jedne zagledanosti u budućnost“

br. 20. decembar 2012, Everest media
Anđelković, Radmilo, „Književna radionica foruma Znak sagite 2011.“
Bova, Ben, „Kako da napišem bolju SF priču“
Milić, Vesna, „Intervju sa Kristoferom Paolinijem“
Wells, Herbert George, „Svetski mozak: zamisoa o stalnoj svetskoj enciklopediji“
Lazović, Vladimir, „Dreši Milisava – ili: zašto volim Fipu“

br. 21. decembar 2015, Everest media
***. „Kratki vodič kroz Marsijanske hronike“
***, „Ray Bradbury 1920-2012“ (po tekstovima Zorana Živkovića i Ilije Bakića)
Stjuart, Henri, „Kraj detinjstva: smrt i odrastanje u delima Reja Bredberija“
Miler, Sem, „U poteri za večnošću : razgovor s Rejem Bredberijem vodio Sem Miler 2010 godine“
Mandić-Spasojević, Neda, „Koncepti anarhije i vremena u delu Ursule K. Legvin Čovek praznih šaka“
Vojnov, Dimitrije, „Politčka dimenzija nove srpske fantastike“
Bakić, Ilija, „Izazovi kratkog pripovedanja“ (prikaz knjige Radmila Anđelkovića Kratke priče i Akvarijum za zlatnog karaša)
Vojnov, Dimitrije, „O književnom liku : poigravanje stvarnošću u i oko ’Slobodanide’ Bobana Kneževića“
Vojnov, Dimitrije, „Chappie, bioskopski Lumumba“
Dyce, Andrew, „Marvel vs. DC“
Jovanović, Milan Z., „Dolazak strip junaka na veliko platno u 2016. godini“
Roganović, Draško, „75 godina Džokera“
Dragomirović, Nikola, „Čudesni svetovi Džeka Kirbija“
Dragomirović, Nikola, „Završni Inkal : poslednja poruka dvostruke piramide“
Dragomirović, Nikola, „U zagrljaju Rogatog boga“
Lutz, Ivan, „Marsonikon 2015“
Jovanović, Ivan, „All your base are belong to us“
UBIQ, književni časopis za znanstvenu fantastiku. Mentor, Zagreb


br. 1 rujan 2007.
Suvin, Darko, „Prilike i neprilike: pogled unazad“
Suvin Darko, „U spomen na Stanislawa Lema“
Kravar, Zoran, „Duboka fikcija – J. R. R. Tolkien: The Children of Hurin, London 2007“
Mihaljević, Nikica, „Kome još treba Milan Šufflay? (Neka zapažanja uz recepciju prvoga hrvatskoga znanstvenofantastičnog romana Na Pacifiku god. 2255. Milana Šufflaya)“
Benini, Milena, „Zar vam nije dosta to što ste žene? (Žene u hrvatskom SF-u)“
Švel, Boris, „Robert Heinlein – čovjek koji nam je prodao Mjesec“
Prodanović, Živko, „Građa za bibliografiju hrvatske znanstvene fantastike do 1945. godine“

br. 2 travanj 2008.
Oklopčić, Biljana, „Plameni inkvizitori u kontekstu gotičkog romana“
Jović, Bojan, „Lek za smrt – smrt kao lek“
Suvin, Darko, „Spoznaja, sloboda, The Dispossessed kao klasik“
Gilić, Nikola, „Filmska fantastika i znanstvena fantastika u kontekstu teorije žanra“
Žiljak, Aleksandar, „Bibliografija hrvatske znanstvenofantastične novele i minijature za 2006. i 2007. godinu“

br. 3 studeni 2008.
Cvitko, Tanja, „Slovenska znanstvena fantastika“
Šakić, Tomislav, „Zagorka i počeci hrvatske znanstvene fantastike“
Benini, Milena, „Dečko, dama, vampir, špijun“
Tidhar, Lavie, „Znanstvena fantastika, globalizacija i Narodna Republika Kina“

br. 4 travanj 2009
Suvin, Darko, „O .žarištima za razumijevanje SF-a“
Jameson, Frederic, „Veliki raskol“
Milovanović, Miodrag, „Kratak prilog za istoriju srpske naučne fantastike“

br. 5 studeni 2009.
Šakić, Tomislav, „Rana hrvatska (znanstvena) fantastika i Vladimir Nazor“
Suvin, Darko, „O zvjezdanim jurišnicima i prigovaračima savjesti: rati i militarizam u znastvenoj fantastici Sjedinjenih Američkih Država“
Jukić, Tatjana, „H. G Wells i futur drugi hrvatske književosti“

br. 6. travanje 2010.
Šakić, Tomislav, „Prolog Dugog Nosa Marina Držića kao protoznanstvenofantastični teks hrvatske književnosti“
Marković, Dejan D., „Cyberpunk film – napuštanje 20. veka“
Diez, Julian, „Španjolska znanstvena fantastika u 20. stoljeću“
Krajačić, Ivana, „Znanstvena fantastika i Metropolis Fritza Langa“
Žiljak, Aleksandar, „Bibliografija hrvatske znanstvenofantastične novele i kratke priče za 2008. i 2009. godinu“

br. 7
Suvin, Darko, „Weinbaumovi znanstvenofantastični tuđinci kao nedarvinističke parabole“
Jašarević, Adnadin, „Bosansko-hercegovačka fantastika na bespućima socrealizma“
Žiljak, Aleksandar, „Bibliografija književnih radova tiskanih u Parseku

br. 8 travanj 2011
Dish, Thomas M.; Snovi naše stvarnosti (sadrži: Uvod, Pravo na laganje, Poe, naš neprilični predak, Od Zemlje do Mjeseca – u 101 godinu, Kako je SF skinuo upaljač s Bombe, Zvjezdane staze ili budućnost kao stil života, Smiju li se curice igrati? Feminiziranje SF-a, Kad poželiš zvijezdu – SF kao religija, Republikanci na Marsu – SF kao vojna strategija, Treći svijet i druge nacije izvanzemaljaca, Budućnost iluzije – SF nakon godine 2000.)

br. 9 studeni 2011.
Mileta, Silvestar, „Teorija znanstvene fantastike: odakle početi?“
Freedman, Karl, „Darko Suvin – Adorno našeg doba“
Mrduljaš, Petra, „Epifanija i njezino naličje: dva lica suvremene fantastike“
Benini, Milena, „Vampirska je tuga pregolema – Sumrak uma i emocija“
Holmberg, John-Henry, „Znanstvena fantastika u nordijskim zemljama“
Mishra, Arvind i Gore, Manish Mohan, „Znanstvena fantastika na hindiju – pogled kritičara“
Diez, Julian, „Raskol“

br. 10 travanj 2012.
Suvin, Darko, „O Williamu Gibsonu i kiberpank znanstvenoj fantastici“
Benini, Milena, „Ovo nije budućnost koju smo naručili: steampunk, postljudska i prizemna naučna fantastika“
Žiljak, Aleksandar, „Bibliografija hrvatske znanstvenofantastične novele i kratke priče za 2010. i 2011. godinu“

br. 11 studeni 2012.
Suvin, Darko, „Znanstvena fantastika kao metafora, parabola i kronotop (s lošom savješću reaganizma)
Žiljak, Aleksandar, „Zvonimir Furtinger, pionir hrvatske znanstvene fantastike“

br. 12 travanj 2013.
***, „Fantastika i znanstvena fantastika u Hrvatskoj književnoj enciklopediji“

br. 13 studeni 2013.
Jerić, Ante, „Znanstvena ekskurzija u nepoznate svjetove“
Kravar, Zoran, „Odnos autoriteta i posluha u visokoj fantastici“
Mileta, Silvestar, „O vazda mladim svjetovima: uz knjige o fantasyju Zorana Kravara, Petre Mrduljaš Doležal i Darka Suvina“

br. 14 travanj 2014.
Ognjanović, Dejan, „Pogubno dejstvo vremena u Masci Crvene Smrti E. A. Poea i u Vidovitosti Stephena Kinga“
Jerić, Ante, „Drenje i Viljevo Luke Bekavca ili o divljenju prostoru romana“
Žiljak, Aleksandar, „Bibliografija hrvatske znanstvenofantastične novele i kratke priče za 2012. i 2013. godinu“

br. 15 studeni 2014.
Škapul, Slaven, „Imaginarij distopijskog filma“

br. 16 travanj 2015.
Le Guin, Ursula K., „Trebat ćemo pisce koji mogu pamtiti slobodu“
Shaviro, Steven, „Planet Melankolija ili romantički antisublimno“
Mrduljaš, Petra, „Buđenje bajke“

br. 17 prosinac 2015.
Jameson, Fredric, „U hipersvemiru“
Mendelsohn, Daniel, „Roboti pobjeđuju!“

br. 18 travanj 2016
Bertek, Tihana, „Autentičnost kopije: posthumanističko čitanje Blade Runnera
Mileta, Silvestar, „Unutarnji svemir posthumanizma i vulgarno piskaranje budućnosti: prilozi Leslieja Fiedlera opisu znanstvene fantastike“
Šunjić, Ivan, „Pripovjedni modeli u zbirci priča Mars Asje Bakić“
Polack, Gillian, „Širimo svoje svjetove: kako izgradnja svijeta komunicira kulturalne interpretacije“


« Last Edit: June 19, 2020, 08:25:08 PM by Miodrag Milovanovic »

*

Aleksandar_B_Nedeljkovic

 • Hero Member
 • *****
 • 984
Re: Teorijska dela iz oblasti fantastike na srpskom ili hrvatskom jeziku
« Reply #1 on: August 31, 2016, 06:08:10 PM »
Bravo, bravo, izvanredno, super!
E sad, ako budu neki nastavci ove (ipak) bibliografije, važno je da znamo da li su to bukvalno nastavci (neki drugi članci, knjige…  bilo bi to najbolje) ili su proširena i dopunjena verzija istog (isti spisak, ali, tu negde još poneka knjiga ili članak, ubačeno i izmešano sa ovim koji su već ovde),

da bismo znali šta je šta.


*

Miodrag Milovanovic

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • 624
Re: Teorijska dela iz oblasti fantastike na srpskom ili hrvatskom jeziku
« Reply #2 on: August 31, 2016, 06:29:46 PM »
Naravno. Kao što vidite, tu ima još mnogo stvari koje nedostaju. Kako budem ukucavao, tako će biti dodavano u ovaj isti fajl. Trenutno radim na bibliografiji hrvatskog UBIQ-a. Biće danas gotovo, ako bog da. Sve što vidite da nedostaje, vičite. Znam, na primer da nedostaju Savremenici budućnost, ali to mi nije kod kuće već kod roditelja, pa ću naknadno da dodam. Sve što vidite da fali, prijavljujte. Ima toga mnogo!

PS. Evo uneti su i teorijski radovi iz UBIQ-a...
I knjiga Zorana Kravara...
« Last Edit: August 31, 2016, 06:54:57 PM by Miodrag Milovanovic »

*

Ghoul

 • Hero Member
 • *****
 • 530
  • the cult of ghoul
Re: Teorijska dela iz oblasti fantastike na srpskom ili hrvatskom jeziku
« Reply #3 on: August 31, 2016, 07:05:13 PM »
SPEKTAKULARNO!!!

Smesta reagujem konstruktivno:

PITANJE:
- Da li si i koliko pomno pri obradi ovih zbornika i časopisa popisivao i dela koja se tiču horora? Vidim poprilične rupe u tom pogledu...
- Da li i kako/koliko razgraničavaš/popisuješ knjige koje se bave pretežno ili isključivo ovim žanrovima NA FILMU? Isto važi i za radove, eseje itsl.

ISPRAVKA:
Ognjanović, Dejan, U brdima, horori: srpski film strave, Niški Kulturni Centar, Niš, 2007.
Ovo je puni naslov knjige koju si mi gore pomenuo samo sa njenim podnaslovom.


DOPUNE
(Na žalost, nemam sad vremena da prepisujem sadržaje ovih knjiga, ali ako ih nemaš, mogu bar da uslikam ili skeniram... U idućih mesec-dva neću imati vremena da se ovim iscrpnije bavim, ali da slikam, mogu)

- Donat, Branimir, Fantastične figure, „Književne novine“, Beograd, 1984.

- Šarović, Marija, Metamorfoze vampira, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2008.
Uvod
Nastanak priče o vampiru
Istorijsko određenje motiva u okvirima fantastične književnosti
Formalno određenje i žanrovsko pozicioniranje motiva
Mutiranje osnovnog modela motiva
Vampir u mitu, tradiciji i istoriji
Opšta razmatranja: mit, legenda, narodna priča
O mitološkom i folklornom postanku i razvoju vampira
Arhetipsko u motivu vampira
Istorijski i književni uzori za lik vampira
Dva osnovna tipa vampira u književnosti
Tematsko-motivski kompleks
Ikoničke (fizičke) karakteristike
Nastanak vampira
Izgled vampira
Telo
Fizički oblici vampira
Smrt
Funkcionalne odlike
Glad
Erotizam
Ženski vampir
Erotizam vampira i estetika ružnog. Druge umetnosti.
Hronotop (vremensko-prostorne odlike motiva vampira)
Metaforičnost motiva. Mogućnosti tumačenja. Primeri aktualizacije.
Poslednji čovek na Zemlji: „Ja sam legenda“ Ričarda Metisona
Vampir ideologije: „Kako upokojiti vampira“ Borislava Pekića
Umetnost pastiša: „Drenkula“ Borisa Vijana
Nove tendencije: „Noćna straža“ Sergeja Lukjanjenka
Zaključna razmatranja
Apstrakt:
Literatura:
Indeks imena
Indeks pojmova

Detaljno o knjizi (uključujući apstrakt i uvod)
http://cultofghoul.blogspot.rs/2010/03/metamorfoze-vampira-by-marija-sarovic.html


- Radin, Ana, Motiv vampira u mitu i književnosti, Prosveta, Beograd, 1996.

- Damjanov, Sava, Koreni moderne srpske fantastike, Matica Srpska, Novi Sad, 1988.

- Damjanov, Sava, Vrtovi nestvarnog, Službeni glasnik, Beograd, 2011.
(sadrži gorepomenutu + brojne druge napise o fantatsici)

- Guje i jakrepi: Književnost, kultura, uredili Mirjana Detelić & Lidija Delić, Balkanološki institut SANU, Beograd, 2012.

(Verovali ili ne, ali i ovde ima određen broj relevantnih radova, npr. „Nađeni svet: o počecima tematizovawa dinosaurusa u književnosti“ + „Vanzemaljski gmizavci u slovenskoj futurofantastici“…)

Evo cele knjige onlajn:
http://www.balkaninstitut.com/srp/uploaded/izdanja/GUJE%20I%20AKREPI.pdf


- Aquatica: književnost, kultura, uredile Mirjana Detelić i Lidija Delić, Balkanološki institut SANU, Beograd, 2014.
Sadržaj ovde:
http://www.balkaninstitut.com/srp/uploaded/program/sadzaj%20Aquatica.pdf

jedan rad + ponešto:
http://www.mirjanadetelic.com/docs/Aquatica%20knjizevnost%20kultura.pdf

drugi rad:
http://philologicalstudies.org/dokumenti/2014/Reviews%20and%20Information/54.%20Peric.pdf


- Živković, Zoran, Ogledi o naučnoj fantastici, XX vek, Beograd, 1995

- Munitić, Ranko, Fantastika na ekranu I, Jugoslovenska Kinoteka, Beograd, 1971.

- Munitić, Ranko, Fantastika na ekranu II, Jugoslovenska Kinoteka, Beograd,1973.

- Ognjanović, Dejan, Faustovski ekran: đavo na filmu, Matična biblioteka 'Svetozar Marković', Zaječar, 2006.

- Ognjanović, Dejan, U brdima, horori: srpski film strave, Niški Kulturni Centar, Niš, 2007.


IMAM BROJNE TEMATE ČASOPISA KOJI OVDE NISU POMENUTI A RELEVANTNI SU ZA TEMU, ali ne znam kad i koliko stići da to popišem...


*

Miodrag Milovanovic

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • 624
Re: Teorijska dela iz oblasti fantastike na srpskom ili hrvatskom jeziku
« Reply #4 on: August 31, 2016, 07:58:21 PM »
PITANJE:
- Da li si i koliko pomno pri obradi ovih zbornika i časopisa popisivao i dela koja se tiču horora? Vidim poprilične rupe u tom pogledu...

Ovo je samo početak, kao što sam rekao. Radovi u književnim časopisima su popisani krajnje random: ono što imam ili za šta sam imao referencu. Naravno da nisam pregledao časopis po časopis, godište po godište, na način kako je to urađeno sa Znakom sagite, Ubiqom i antologijama. Nameravam da to uradim i sa Kosmoplovom, Alefom i SIriusom, za sada.  Ostalo, polako...

- Da li i kako/koliko razgraničavaš/popisuješ knjige koje se bave pretežno ili isključivo ovim žanrovima NA FILMU? Isto važi i za radove, eseje itsl.
Nema razgraničenja. Unosim sve što naiđem a bavi se fantastičnim žanrovima. Naravno da u filmskim časopisima ima mnoštvo toga što čeka da bude popisano.

Hvala na svim dopunama. Nešto od toga (kao što je Munitić ili Sava Damjanov) imam, ali kod roditelja, ili sam, naprosto, preskočio...

IMAM BROJNE TEMATE ČASOPISA KOJI OVDE NISU POMENUTI A RELEVANTNI SU ZA TEMU, ali ne znam kad i koliko stići da to popišem...
Eh. Imam toga još i ja - kad stignemo, stignemo... Bolje išta nego ništa...

Re: Teorijska dela iz oblasti fantastike na srpskom ili hrvatskom jeziku
« Reply #5 on: August 31, 2016, 09:34:45 PM »
Miću za medalju (neku)!

Za sad imam jednu vrlo malu dopunu: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=20629260&fmt=11&lani=sc
odnosno:
Delo
God. 27, knj.27, br. 3 (1981), str. 54-68
Vizuelne interpretacije tema iz naučne fantastike / Žika Bogdanović
Vidim da je po temi slično navedenom Bogdanovićevom radu u Andromedi, ali ipak je pet godina mlađe...

*

Aleksandar_B_Nedeljkovic

 • Hero Member
 • *****
 • 984
Re: Teorijska dela iz oblasti fantastike na srpskom ili hrvatskom jeziku
« Reply #6 on: August 31, 2016, 10:28:09 PM »
Добро је, да неко и за хорор додатно унесе податке; одлично! А поготову неко тако стручан за хорор, као Гул.

Па, неко и за фантази.

Ја бих радо дао свој допринос, имам јако велике количине података о СФ, али, много тога није сређено како треба,

нешто је још увек чак у YUSCI-code   , дакле у „Јуски коду“, то се данас и заборавило да је икад постојало, то је био један другачији распоред слова, у компјутеру, импровизован па дат Југословенима на основу немачког ДИН (Deutsche Industrie Norm) стандарда,

а постоји и проблем огромности, јер, на пример, комплетна библиографија “Сириуса”, коју смо направили Велибор Манић (из Лесковца) и ја, има око 320 страница… слично за све “Алефе”, Монолите, а тек огромно за ПЗАБ… а вести СДНФ, на Арт Аними, су код мене један Word документ са далеко преко хиљаду компјутерских страница… 
Тек идуће године (ако и тад…) ћу ја моћи да окачим нешто од тога на овај сајт.

Ако ово овде прерасте у неку врсту референтне библиотеке података о СФ, или у својеврсну нашу као Википедију о овој области, проблем ће бити, огромност тога, тешкоћа обједињавања и претраживања, јер, како савладати хиљаде и хиљаде страница података, снаћи се у њима, како то претраживати…  разграничити ипак по жанровима, медијима, темама… пронаћи тачно оно што се жели, тачно у моменту кад затреба. Можда ће то моћи добро да организује тек једна компјутерска интелигенција кроз много година. Али дотад, сваки од ових података је добродошао и драгоцен. Спасен од пропасти и заборава.

Ко би рекао, тако изненада, на једном малом новом сајту, такве количине доброг материјала.

Узгред речено, сајт вам се зове само, једноставно, “Фантастика”, то је тачна реч, ОК, али, није карактеристична- -запамтива- -дистинктна, то је као да се фирма за производњу хране зове само и једноставно “Храна”. Истинито! али није препознатљиво! Ово је Либеатин и Мићин мали сајт, па, требало га је назвати тако некако.
« Last Edit: August 31, 2016, 10:38:23 PM by Aleksandar_B_Nedeljkovic »

*

Ghoul

 • Hero Member
 • *****
 • 530
  • the cult of ghoul
Re: Teorijska dela iz oblasti fantastike na srpskom ili hrvatskom jeziku
« Reply #7 on: August 31, 2016, 10:37:38 PM »
ovaj sajt se zove FANTASTIKA JE IN U REPUBLICI SRBIJI - pogledajte bolje adresu.

takođe, ako bolje pogledate moje DOPUNE, videćete da se mnoge od njih uopšte ne tiču horora, nego fantastike uopšte, fantazije i SF-a...

čak i u knjizi o VAMPIRIMA obrađuju se sf dela kao što su metisonova i lukjanjenkova.
dakle, manje ograda i taraba, više otvorenosti i inkluzivnosti!

*

Lidija

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • 1.222
Re: Teorijska dela iz oblasti fantastike na srpskom ili hrvatskom jeziku
« Reply #8 on: September 01, 2016, 08:52:16 AM »
Jup, adresa nam je baš witty, hvala kolegi Zakku.  :)

Što se dopuna tiče, dodala sam samo ovu Jevtrinu. Za Ghoulove mi treba malko više vremena nego što jutros imam...

*

Miodrag Milovanovic

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • 624
Re: Teorijska dela iz oblasti fantastike na srpskom ili hrvatskom jeziku
« Reply #9 on: September 01, 2016, 10:41:49 PM »
Uneti: Munitić Fantastika I i II i Marija Šarović, Metamorfoze...

*

Aleksandar_B_Nedeljkovic

 • Hero Member
 • *****
 • 984
gde je to ime ovog foruma, ne vidim
« Reply #10 on: September 01, 2016, 11:33:19 PM »
Gde piše “Fantastika je in u Republici Srbiji”? Ja to ne vidim. Kliknem na “Home”, ali – ne vidim to.

*

Lidija

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • 1.222
Re: Teorijska dela iz oblasti fantastike na srpskom ili hrvatskom jeziku
« Reply #11 on: September 02, 2016, 07:49:01 AM »
Ghoul se referisao na samu adresu, na “www.fantastika.in.rs”

*

Aleksandar_B_Nedeljkovic

 • Hero Member
 • *****
 • 984
Re: Teorijska dela iz oblasti fantastike na srpskom ili hrvatskom jeziku
« Reply #12 on: September 02, 2016, 02:44:50 PM »
Pa, ko bi se toga setio, da to gleda. Pa onda istaknite to kao naslov na prvoj stranici,   tu gore kod tih geometrijskih figura. (Trostrana piramida, kocka, itd.)home page.

*

angel011

 • Sr. Member
 • ****
 • 299
Re: Teorijska dela iz oblasti fantastike na srpskom ili hrvatskom jeziku
« Reply #13 on: September 02, 2016, 03:25:48 PM »
Pa i ne mora da bude očigledno. Ko primeti, primeti. Ko ne primeti, nikom ništa.  :)

*

Ghoul

 • Hero Member
 • *****
 • 530
  • the cult of ghoul
Re: Teorijska dela iz oblasti fantastike na srpskom ili hrvatskom jeziku
« Reply #14 on: December 29, 2016, 05:25:44 PM »
pre neki dan je iz štampe najzad izašao jubilarni 13. broj jedinog pa stoga (ali ne samo zato) i najboljeg srpskog filmskog časopisa FILAŽ.pored ostalog, ljubitelje (i teoretičare) fantastike mogli bi zanimati sledeći prilozi (eseji):
FILMSKO PREISPITIVANjE:
ANDREJ TARKOVSKI – REDITELj I MISLILAC VJERE
Dr Radoslav T. Stanišić
(govori se o Stalkeru i Solarisu)

i

SISTEM DOKTORA DIKA I PROFESORA LEMA:
KNjIGA I FILM PO NjOJ (A MOŽE I OBRNUTO)
Goran Stanković
(o Čoveku u visokom dvorcu - knjizi i TV seriji po njoj)

i iscrpna filmska kritika
MEĐUZVEZDANI
(INTERSTELLAR)
Srđan Savić

O tome kako broj izgleda i šta sve ima u njemu, piše ovde:
http://cultofghoul.blogspot.com/2016/12/izasao-je-filaz-br-13.html