Fantastika

General Category => Teorija => Topic started by: Miodrag Milovanovic on February 21, 2017, 11:47:36 AM

Title: A. Beljajev - Naučna fantastičnost u dečjoj književnosti
Post by: Miodrag Milovanovic on February 21, 2017, 11:47:36 AM
Malo je sramota, ali ja sam tek danas ovo našao:

U knjizi Gorki, Beljajev, Tauber Dajte deci literaturu (NOPOK, Beograd, 1945) nalazi se i tekst
A. Beljajeva "Naučna fantastičnost u dečjoj književnosti - stvorimo sovjetsku naučnu fantastiku" (str. 25-38)

U pitanju je sledeći tekst:
Создадим советскую научную фантастику // Литературный Ленинград, 1934, 14 августа (№40) – с.4-6
То же: Детская литература, 1938, №15-16 – с.1-8

Evo naslova poglavlja:
Od bajke do naučne fantastike
Buđenje interesovanja za naučne i tehničke probleme
Verodostojnost naučnih podataka
Teškoće sižea